Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. Звітність канцелярії про виконану роботу : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

9.4. Звітність канцелярії про виконану роботу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Основним результатом роботи канцелярії (служби діловодства) є звіти, які вона подає керівництву організації про потік докумен-тів. Звіти умовно можна поділити на дві групи: оперативні та аналі-тичні.

Оперативні звіти. Основне їх призначення - одержати об»активну інформацію про рух документів, їх обсяг і проблеми, які виникли під час їх виконання в оперативному управлінні проце-сом. Призначення даного виду звітів - одержання інформації для оперативного управління організацією. Звіти готуються що дня або що тижня. Основний їх зміст - список робіт, які необхідно завер-шити найближчим часом. Одержувачі звітів - відповідальні вико-навці й керівництво організації.

Звіти бувають зведеними та індивідуальними. Індивідуальні звіти являють собою зведення робіт, що належать до компетенції тієї або іншої посадової особи. Зведений звіт - це список робіт, які перебувають у стадії завершення в заданий період часу (можливо, розподілений на окремі частини за різноманітними ознаками). Зве-дені звіти надходять до керівництва організації або канцелярії для загального контролю за процесом діловодства. Індивідуальні звіти надсилають безпосередньо виконавцям або контролюючим особам.

Оперативний звіт може мати поділ на підпункти, в основу яких закладається фактор часу, тобто період, в який відбудеться завер-шення робіт. Дані про такі підпункти подаються в заголовку звіту. Типовими прикладами таких підпунктів можуть бути:

•          документи, робота над якими завершується, по відповідаль-них виконавцях;

•          зведені звіти по підрозділах організації;

•          зведений звіт по контрагентах.

Аналітичні звіти слугують для аналізу загальної картини до-кументообігу в організації. Типові періоди підготовки звітів даної групи - місяць, квартал, півріччя, рік. Аналітичні звіти містять ін-формацію про виконану роботу. Хоча відомі стандартні звіти, але

кожна організація може складати їх за власною формою. Ці звіти слугують для планування роботи організації в майбутньому, для аналізу номенклатури справ організації, списку її контрагентів то-що. Аналітичні звіти можуть видаватися по окремих структурних підрозділах організації. Звіти повинні відображати роботу організа-ції за значний проміжок часу, зокрема:

•          за місяць (із зазначенням конкретного місяця року);

•          за квартал (з посиланням на конкретний квартал);

•          за рік (без зазначення року - поточний рік).

Аналітичні звіти видаються порівняно рідко. Часто їх оформ-ляють у вигляді окремого видання й розповсюджують у межах ор-ганізації. У зв'язку з цим до них ставляться достатньо високі вимо-ги щодо якості оформлення. Вони повинні мати логотипи організа-ції, герби й іншу графічну символіку. Зразками таких звітів можуть бути: виконані документи по виконавцях, по контрагентах, по но-менклатурі справ.