Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Функції діловодної служби : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

9.2. Функції діловодної служби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Робота діловодної служби регламентується положенням про неї, яке розробляється на основі положення (статуту) про установу і Примірної інструкції та затверджується керівником установи. Дія-льність працівників діловодної служби регламентується посадови-ми інструкціями, які розробляються керівником діловодної служби на підставі кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціаліс-тів і службовців і затверджуються керівником установи.

Основним завданням діловодної служби є встановлення єдино-го порядку документування і роботи з документами в установі на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизо-ваної технології роботи з документами та скорочення кількості до-кументів.

Відповідно до основного завдання діловодна служба:

^ розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ;

>          організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів;

>          організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів;

>          організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражу-вання документів;

^ уніфікує системи документації та документів з урахуванням можливості їх машинної обробки, вживає заходів до скоро-чення кількості форм і видів документів;

^ здійснює контроль за підготовкою та оформленням докуме-нтів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скоро-чення строк проходження і виконання документів, узагаль-нює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

>          приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, опера-

тивний розшук, інформування за документами та доставляє

документи;

^ забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності установи та організацій, що належать до сфери її управління, для передачі на держа-вне зберігання;

^ удосконалює форми і методи роботи з документами в уста-нові та організаціях, що належать до сфери її управління, з урахуванням використання організаційної техніки і персо-нальних комп’ютерів;

^ здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в підрозділах установи;

>          організовує підвищення кваліфікації працівників установи в

роботі з документами;

^ впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи доку-ментації (УСД), інші нормативи в установі та організаціях, що належать до сфери її управління;

>          завіряє печаткою документи у випадках, передбачених ін-

струкцією по роботі з документами.