Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Звернення громадян в інші органи державної влади та до посадових і службових осіб : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

7.6. Звернення громадян в інші органи державної влади та до посадових і службових осіб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Одним із видів звернення громадянина до посадових і службо-вих осіб є прохання про посвідчення заповіту.

Заповіт - це документ, в якому викладено волевиявлення одні-єї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому нале-жить, на випадок смерті.

Заповіт викладається в письмовій формі із зазначенням місця і часу його складання, підписується заповідачем і засвідчується но-таріусом.

У разі відсутності ту населеному пункті нотаруса заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування.

Якщо особа перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному лікувальному закладі, будинку інвалідів та осіб по-хилого віку, її заповіт можуть посвідчити головний лікар, його за-ступник з медичної частини або черговий лікар, начальник госпіта-

лю, директор або головний лікар будинку інвалідів та осіб похило-го віку.

Заповіт можуть також посвідчити капітан судна, що перебуває в плаванні; начальник експедиції, що перебуває в пошуці (полі); командир (начальник) військової частини, установи, навчального закладу - особам, які в них служать, працюють, вчаться; начальник місця позбавлення волі - особам, які відбувають покарання.

Заява - це вид звернення, за допомогою якого громадяни реалі-зують через державні органи або громадські організації надані їм права (на чергову відпустку, обмін житлової площі, отримання над-бавок до заробітної плати).

Різновидом заяви, що часто зустрічається в практиці, є заява про призначення пенсії:

Реквізити:

1.         назва установи, структурного підрозділу, до якого звертаєть-

ся громадянин;

2.         назва виду документу (заява);

3.         прізвище, ім'я, по батькові та адреса того, хто подає заяву;

4.         дата народження;

5.         відомості про паспорт (серія, номер, коли і ким виданий);

6.         вид пенсії, яку просять призначити, а також відомості про те, чи отримує той, хто подає заяву, іншу пенсію;

7.         зобов'язання повідомити відділ соціального забезпечення про вступ на роботу (тимчасову, постійну, сезонну), про зміни в складі сім'ї;

8.         дата, підпис того, хто складає заяву;

9.         відмітка про реєстрацію документа.

Зразок заяви про призначення пенсії та зразок довідки про її ре-єстрацію наводяться нижче.

Комісія з призначення пенсії при

Печерській районній адміністрації міста Києва

Соколик Віри Іванівни, яка працює на

Київському маргариновому заводі,

народилася 30 червня 1952 року

прописана за адресою:

Київ-28, вул. Січових Стрільців 12, кв. 4

паспорт CO № 056567,

виданий Святошинським РУ ГУ МВС України

м. Києва 1 грудня 1999 року

ЗАЯВА

Прошу призначити пенсію за старістю. Повідомляю, що на утриманні маю одного члена сім’ї. Пенсію на інших підставах чи від іншої організації не отримую.

У разі вступу на роботу, звільнення з роботи, змін у складі сім’ї і мешкання зобов’язуюсь своєчасно повідомити у відділ соціального забезпечення.

10 лютого 2007 року            СоколикВ.І.

(підпис)

Представлення: заяву Соколик В.І. з доданими документа-ми отримано 10 лютого 2007 року та зареєстровано під № 23.

Документи, яких не вистачає для призначення пенсії, по-винні бути додані 15 лютого 2007 року.

Інспектор              М.О.Гаврилюк

(підпис)

Ще одним різновидом звернень громадян є позивні заяви до суду. Позовні заяви, наприклад, про стягнення аліментів, подаються до суду в письмовій формі і містять такі реквізити: 1. назва суду;

2.         прізвище, ім'я, no батькові позивача, відповідача і місце їх проживання або знаходження;

3.         зміст вимоги позивача, час вступу до шлюбу, наявність дітей, рік їх народження;

4.         час, з якого відповідач ухиляється від своїх обов'язків, вимог позивача;

5.         докази, що підтверджують позов;

6.         дата, підпис.

Особливістю таких документів є наявність назви суду, до якого звертається позивач, прізвища, ім'я та по батькові позивача та від-повідача, місця їх проживання, знаходження, назви документа (по-зовна заява).

Зміст тексту позовної заяви зумовлюється причиною звернення до суду.

У заяві позивач повинен якомога детальніше викласти факти, що стали причиною звернення до суду, представити місце і роль ві-дповідача в картині подій, назвати прізвища очевидців, свідків, за-пропонувати матеріальну оцінку шкоди залежно від змісту заяви.

Позивач обов'язково посилається на статтю або статті Цивіль-ного кодексуУкраїни або Кримінального кодексу України.

Позовна заява до суду має додаток, про що зазначається в тексті: «Додаток». Додатками можуть бути довідки, калькуляції вартості ре-монту чогось, висновки експертів, копія позовної заяви, рукописи тво-рів, свідоцтво про шлюб, довідки про заробітну плату тощо.

Як і всі офіційні документи, такі заяви закінчуються зазначен-ням дати її складання (цифрами) та підписом позивача.

Питання для перевірки знань

1.         Сутність звернення громадян до органів державного управ-ління.

2.         Особливості складання громадянами пропозицій та заяв у мі-сцеві органи влади.

3.         Особливості складання скарг .

4.         Особливості складання звернень громадян до органів держа-вного управління та місцевого самоврядування.

5.         Термін розгляду і відповідальність за порушення термінів ро-згляду звернень громадян.

6.         Реєстрація звернень громадян в державних органах управління.

7.         Організація прийому громадян у міській державній адмініст-рації.

8.         Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації.

9.         Звернення громадян в інші органи державної влади та до по-садових осіб.