Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Реєстрація звернень громадян у органах влади : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

7.4. Реєстрація звернень громадян у органах влади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Діловодство щодо звернень громадян ведеться окремо від ін-ших видів діловодства. Відповідальність за це несуть посадова осо-ба, керівник служби і апарат.

Реєстрація звернень здійснюється із застосуванням реєстрацій-ного журналу (комп'ютер) та картки (реєстраційно-контрольна кар-тка). Зразок такої картки наведено нижче.

Лицева сторона

 

020305

 

Реєстраційно-контрольна картка Тел.

 

2000

 

Відмітка про контроль

Ко__еспондент        

Район             Тип звернення

Адреса

Вид документа

Категорія

(соціальний стан)

 

Дата народження

 

Звідки одержано

 

Індекс документа

 

Дата надіслання

 

Одержано

 

Признано

Попередні звернення

 

Короткий зміст

 

Питання      Підпитання        Розглянуто

 

Підпис

 

 

 

Резолюція

 

Термін виконання

 

 

 

Автор резолюції

 

Фактично виконано за         днів

 

 

 

Попередня відповідь

 

Результат розгляду

 

Зворотна сторона

Хід виконання

 

Дата передачі на виконання           Виконавець   Підпис в отриманні  Записи про продо-вження терміну            Контроль-ні відмітки

                                              

Перевірено на місці «           »          року   

працівником апарату

Дата, індекс виконання       

Адресат

Результат розгляду питань

3 контролю зняв      

Справа           том      аркушів           фонд  

Опис   Справа          

7.4. Організація прийому громадян у місцевих органах влади

Прийом громадян у місцевих органах влади адміністрації здійс-нюють голова, перший заступник, заступники голови згідно з гра-фіком, затвердженим головою. Порядок прийому громадян у місце-вих органах влади, запис на прийом до її керівників визначає і здій-снює відділ по роботі зі зверненнями громадян.

Організацію прийому громадян головою органу місцевої влади за-безпечує відділ по роботі із зверненнями громадян, першим заступни-ком та заступниками голови - відповідні секретаріати.

Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому грома-дян, здійснює, відповідно, відділ по роботі із зверненнями громадян та секретаріати першого заступника та заступників голови органу місце-вої влади. Результати їх виконання доповідаються керівникам місцевої влади в установлені строки.

Письмові звернення громадян, приймаються, реєструється та попередньо розглядаються відділом по роботі із зверненнями гро-мадян органу місцевої влади, який передає їх відповідним секрета-ріатам для доповіді керівникам місцевої влади та розгляду по суті.

У разі необхідності окремі звернення з відповідними доручен-нями можуть надсилатися на розгляд нижчестоящим місцевим ор-ганам влади безпосередньо відділом по роботі із зверненнями гро-мадян.

Контроль за своєчасним виконанням та якісним розглядом зве-рнень громадян у місцевих органах влади здійснюють:

■          відділ по роботі зі зверненнями громадян - по зверненнях, які надійшли з органів влади та управління вищого рівня, від де-путатів усіх рівнів, засобів масової інформації та інших орга-нів і поставлених ними на контроль, а також по зверненнях, які розглядаються відділом безпосередньо;

■          секретаріати першого заступника, заступників голови органах місцевої влади - по письмових зверненнях, які надійшли з орга-нів державної влади та управління вищого рівня, депутатів усіх рівнів, засобів масової інформації і надісланих до місцевої дер-жавної адміністрації для розгляду, а також по зверненнях, які надійшли до місцевої державної адміністрації.

Відділ по роботі із зверненнями громадян органах місцевої вла-ди узагальнює та аналізує роботу по прийому громадян і розгляду письмових звернень та інформує голову відповідного органу влади за підсумками роботи за півріччя та рік.