Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1.  Звернення громадян в інші органи державної влади ma до посадових і службових осіб. : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

7.1.  Звернення громадян в інші органи державної влади ma до посадових і службових осіб.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Сутність звернень громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування

Інструкція з діловодства районної державної адміністрації встановлює загальні правила документування управлінської діяль-ності районної державної адміністрації і регламентує порядок робо-ти з документами з моменту їх створення або надходження до пе-редачі в архів.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обме-женим доступом, та діловодства зі зверненнями громадян визнача-ється спеціальними нормативно-правовими актами. Тож громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, міс-цевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інфор-мації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статут-ної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соці-ально-економічних, політичних та особистих прав і законних інте-ресів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосу-ються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на ії території, мають таке саме право на подання звернення, як і гро-мадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними догово-рами.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмо-вій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотан-ня) і скарги.