3.1. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Організаційно-розпорядча документація (ОРД) відіграє провідну роль в управлінській діяльності. Ця система документів призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріп-лення розпорядчо-виконавчих дій як в організаціях, так і їх струк-турних підрозділах на основі єдиноначальності або колегіальності.

Це документація, яка стосується взаємин організації як з вищи-ими органами управління, так і з підпорядкованими їй підприємст-вами, установами, закладами,а також із сторонніми організаціями. Організаційно-розпорядчою документацією закріплюється трудове життя всіх ланок організації, включаючи навіть такі моменти, як офіційне оформлення відпустки рядового працівника.

Усі документи в апараті управління за функціональним призна-ченням можна поділити на такі групи:

1.         Організаційні (положення, статути, інструкції, правила);

2.         Розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки);

3.         Довідково-інформаційні (довідки, протоколи, огляди, акти, доповідні та пояснювальні записки, доповіді, звіти, плани роботи, договори, телеграми, телефонограми);

4.3 кадрових питань (заяви, накази, особові листки, трудові книжки, особові картки, характеристики та ін.);

5.0собисті офіційні документи (пропозиції, заяви, скарги громадян, автобіографії, розписки, доручення особисті тощо).

Згідно із законодавством органи управління створюють такі ор-ганізаційно-розпорядчі документи (табл. 2):

Таблиця 2 Управлінські документи та органи управління, що їх створюють

Орган управління     Назва створюваного документа

Верховна Рада           Закони, постанови

Президент      Укази, розпорядження

Кабінет Міністрів      Постанови, розпорядження

Міністерства  Накази, інструкції, вказівки

Державні комітети та комісії            Постанови, інструкції, вказівки

Головні управління та управління при Кабінеті Міністрів          Накази, інструкції, вказівки

Державні адміністрації, їх управління та відділи   Рішення (держадміністрації), накази (управління та відділи)

Місцеві ради, виконкоми     Рішення

Голови місцевих рад, Голови місцевих держадміністрацій        Розпорядження

Власники підприємств, установ, організацій        Накази, інструкції, розпорядження, вказівки