Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

2.2. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Для уніфікованих форм документів, які в організації видаються у кількості понад 200 примірників на рік, допускається виготовлен-ня бланку документа.

Бланк документа - це стандартний аркуш паперу з

відтвореною на ньому постійною інформацією документа

й місцем, залишеним для змінної інформації.

Встановлено такі види бланків: загальний бланк для створення різних видів документів, бланк для листів, бланк для конкретного виду документа, а саме наказів, постанов тощо.

Для бланків застосовують папір різноманітних розмірів, які за-тверджені ГОСТом 9327-60, зокрема:  A3 - 297x420 MM; А4 -

210x297; A5 - 148x210; A6 - 150x148мм. Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) оформляють тільки на форматах А4, А5.

Для системи ОРД ДСТУ 4163-2003 встановлює такі розміри берегів: лівий - 30 мм, верхній та нижній - 20 мм; правий - 10 мм.

Бланки можуть виготовлятися у вигляді поздовжнього або ку-тового розташування реквізитів. Поздовжнє розташування реквізи-тів передбачає розміщення реквізітів вздовж верхньої частини ар-куша, наприклад:

Міністерство освіти та науки України Академія муніципального управління

Н АК A 3

Кутове розташування реквізитів передбачає, що постійні рекві-зити розміщуються в лівому верхньому куті аркуша, наприклад:

 

Міністерство вугільної        

промисловості України       

Донецький металургійний завод   

РОЗПОРЯД   ЖЕ Н НЯ

Крім того, і кутове, і поздовжнє розташування реквізитів може бути прапоровим або сцентрованим.

Прапорове розташування реквізитів передбачає, що кожен ря-док реквізиту починається від лівої межі робочої площі.

Сцентроване розташування реквізитів передбачає, що початок і кінець кожного рядка однаково відділений від меж відведеної ро-бочої площі.

Герб зображують або посередині бланка, або в кутовій частині над серединою рядків найменування організації.

Повне і скорочене найменування організації повинно відпові-дати нормам правових актів, тобто зазначено так, як у статуті або у положенні про організацію.

Найменування структурних підрозділів дозволяється додруко-вувати у бланку, виконаному друкарським способом.

Ha бланках документів може зображуватись емблема підпри-ємства, організації, установи, або замість неї може бути використа-но товарний знак, зареєстрований в установленому порядку.

Крім цього, на бланках для листів указують довідкові реквізи-ти, а саме: індекс підприємства зв’язку, поштову і телеграфну адре-су, номери телефонів, факсів, пейджерів, розрахунковий рахунок у банку, дату, індекс, посилання на індекс і дату вхідного документа, коди листа за загальним класифікатором управлінських документів (ЗКУД), код організації за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЗКПО).

На загальних бланках вказують лише окремі реквізити. Обме-жувальні помітки для полів та інших реквізитів наносяться у вигля-ді кутиків. При створенні бланків на двох мовах реквізити повинні бути продубльовані.

Бланки, наприклад Пенсійного фонду, мають такий вигляд:

а) загальний бланк

 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ         

252014, Київ-14, вул. Бастіонна, 9 Тел. 294-89-33, __акс 294-73-37 № На№  

            Формат A 4 (210 х 297)

б) бланк наказів

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ     

Н A К A 3      

м. Київ

№       

            Формат A 4

            (210 х 297)

Бланки організацій - це документи суворої звітності, тому в ор-ганізації бланки підлягають нумерації, а їх видача реєструється у відповідному журналі, зразок оформлення якого наводиться нижче.

ЖУРНАЛ обліку видачі бланків

№ з/п  Номер бланку            Дата видачі    Кому видано Підпис отримувача

                                              

He використані або зіпсовані бланки передаються до структур-ного підрозділу організації, яким вони були видані, де зіпсовані бланки після складання відповідного акта знищуються.