Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Джерела інформації про промислову і сільськогосподарську продукцію : Статистика : Бібліотека для студентів

12.5. Джерела інформації про промислову і сільськогосподарську продукцію


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Джерелами інформації про промислову та сільськогос-подарську продукцію є звіти суб’єктів господарювання облас-ним органам державної статистики.

Звітами про обсяг на вироблену промислову продукцію для підприємств всіх форм і видів власності є такі: форма №1-п (місячна) "Терміновий звіт промислового підприємства про продукції"; форма №1-п (квартальна) "Квартальний звіт підпри-ємства по продукції". У звітах дається характеристика обсягу продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без пода-тку на додану вартість і акцизного збору, а також у порівняних цінах до попереднього року. Своє відображення у звітах одер-жують такі показники: обсяг відвантаженої продукції, з якої ви-діляють обсяг, оплачений готівкою, та відвантаженої на бартер-них умовах; вартість давальницької сировини, використаної на вироблену продукцію у звітному періоді; обсяг замовлень на виробництво продукції, використання робіт та послуг, що на-дійшли за звітний період; обсяг виробленої продукції в діючих оптових цінах підприємств без податку на додану вартість та акцизного збору (у квартальному звіті). Окремі розділи звітів присвячені характеристиці виробленої продукції у натурально-му вираженні та випуску товарів народного споживання.

Підсобні промислові підприємства, що перебувають на балансі сільськогосподарських підприємств та міжгосподарсь-ких підприємств та міжгосподарських організацій, подають річ-ний звіт про виробництво промислової продукції за формою №29-АПК.

Малі підприємства і кооперативи подають квартальну звіт-ність про виробництво промислової продукції за формою 1-КМП.

Статистичне відображення цін на вироблену промислову продукцію проводиться вибірково і відображається підприємст-вами у щомісячному звіті за формою №1-ціни (пром) “Звіт про ціни виробників промислової продукції”. У звіті за кожним ви-дом виробленої продукції подаються дані про ціни у звітному і попередньому місяцях.

Для сільськогосподарської продукції рослинництва сіль-ськогосподарські підприємства на протязі сільськогосподарсь-ких робіт подають дані про вирощування продукції за формою №7-СГ “Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб” та за формою №29-СГ “Звіт про збір урожаю сільського-сподарських культур на 1 грудня”. Виробництво продукції тва-ринництва з місячною періодичністю відображається у звіті за формою №24-СГ “Звіт про тваринництво”.

Звітність про обсяг сільськогосподарської продукції по-дають всі сільгосппідприємства за продукцією рослинництва і тваринництва у річному звіті за формою № 6-АПК. Звіти скла-даються щомісячно за рік, в яких показують дані про кількість та вартість проданої продукції рослинництва і тваринництва за напрямками її реалізації: заготівельним організаціям; споживчій корпорації; населенню; на ринку через власну торгову мережу; за бартерними угодами; через біржі і аукціони; зарубіжним кра-їнам. Крім того, у звітах міститься інформація про обсяг проду-кції, переданої на переробку на давальницьких засадах, про кі-лькість основних видів проданої продукції рослинництва і тва-ринництва на ринках за межами області, країни.