Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

11.1. Є такі дані за підприємством, тис.грн.: первісна ва-ртість основних засобів на початок року - 62,0; знос основних засобів на початок року - 19,0; введено в дію нових основних засобів - 7,5; вибуло основних засобів протягом року за первіс-ною вартістю - 4,8; залишкова вартість засобів, що вибули - 0,9; сума амортизації за рік - 8,9; товарна продукція у фіксованих цінах - 78,0.

Визначити: 1) повну первісну вартість основних засобів на кінець року; 2) залишкову вартість основних засобів на кі-нець року; 3) показники руху, стану та використання основних засобів. Зробити висновки.

11.2.    Є такі дані за підприємством, тис.грн.: первісна ва-

ртість основних засобів на початок року – 61,5; знос основних

засобів на початок року – 18,0; введено в дію нових основних

засобів – 7,0; вибуло основних засобів протягом року за первіс-

ною вартістю – 4,5; залишкова вартість засобів, що вибули – 0,8;

сума амортизації за рік – 8,6; товарна продукція у фіксованих

цінах – 77,0.

Визначити: 1) повну первісну вартість основних засобів на кінець року; 2) залишкову вартість основних засобів на кі-нець року; 3) показники руху, стану та використання основних засобів. Зробити висновки.

11.3.    Маємо дані виробничої діяльності підприємства за

рік, тис.грн: первісна вартість основних засобів за відрахуван-

ням зносу на початок року – 48,0; сума зносу основних запасів

на початок року – 20,0; введено в дію нових основних засобів –

19,0; капітальний ремонт основних засобів – 2,2; вибуло основ-

них засобів протягом року за первісною вартістю – 7,0; вартість

засобів, що вибувають, за відрахуванням зносу – 0,7; загальна

річна сума амортизації – 6,14; товарна продукція в фіксованих

цінах – 112,0.

Визначити вимоги задачі 11.1. Зробити висновки.

11.4.    Маємо дані виробничої діяльності підприємства за

рік, тис.грн: первісна вартість основних засобів за відрахуван-

ням зносу на початок року – 47,0; сума зносу основних запасів

на початок року – 19,5; введено в дію нових основних засобів –

18,0; капітальний ремонт основних засобів – 2,1; вибуло основ-

них засобів протягом року за первісною вартістю – 6,5; вартість

засобів, що вибувають, за відрахуванням зносу – 0,6; загальна

річна сума амортизації – 6,10; товарна продукція в фіксованих

цінах – 110,0.

Визначити вимоги задачі 11.1. Зробити висновки.

11.5.    На початок року повна вартість виробничих основ-

них засобів в галузі склала 2430 млн.грн., а за відрахуванням

зносу – 1796 млн.грн. Надійшли нові основні засоби: у березні –

230 млн.грн., а у серпні – 930 млн.грн. Вибуття основних засобів

за повною вартістю: в квітні – 710 млн.грн., у листопаді – 140 млн.грн. Списано зносу на вибуття основних засобів 790 млн.грн. Сума нарахованої амортизації – 252,1 млн.грн.

Визначити: 1) середньорічну вартість основних засобів на кінець року; 2) показники руху основних засобів; 3) показни-ки стану основних засобів; 4) показники використання основних засобів. Зробити висновки.

11.6.    На початок року повна вартість виробничих основ-

них засобів в галузі склала 2390 млн.грн., а за відрахуванням

зносу – 1714 млн.грн. Надійшли нові основні засоби: у березні –

215 млн.грн., а у серпні – 920 млн.грн. Вибуття основних засобів

за повною вартістю: в квітні – 700 млн.грн., у листопаді

130 млн.грн. Списано зносу на вибуття основних засобів

780 млн.грн. Сума нарахованої амортизації – 25,6 млн.грн.

Визначити: 1) середньорічну вартість основних засобів на кінець року; 2) показники руху основних засобів; 3) показни-ки стану основних засобів; 4) показники використання основних засобів. Зробити висновки.

11.7.    Повна вартість основних засобів підприємств регі-

ону на початок року становила 4480 млн.грн. , коефіцієнт зносу

на початок року – 23%. Протягом року було введено в дію осно-

вних засобів вартістю 860 млн.грн., з них нових – на

410 млн.грн., сума зносу введених основних засобів 85 млн.грн.

Вибуло основних засобів за повну вартість на 500 млн.грн., за

залишковою вартістю на 380 млн.грн. Сума нарахованої аморти-

зації складає 558,4 млн.грн. Середньооблікова чисельність робі-

тників 3800 осіб, випуск продукції склав 6690 млн.грн.

Визначити вимоги задачі 11.1. Зробити висновки.

11.8.    Є дані про виробничі основні засоби галузі за рік:

повна вартість основних засобів, що вибули, складає

690 млн.грн., його залишкова вартість – 270 млн.грн. Коефіцієнт

вибуття основних засобів 10%. Сума нарахованої амортизації –

910 млн.грн. Вартість основних засобів на кінець року: повна –

8100 млн.грн.; залишкова – 6100 млн.грн.

Визначити: 1) повну вартість основних засобів, що на дійшли протягом року; 2) коефіцієнт надходження основних за-собів; 3) коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року. Зро-бити висновки.

11.9.    Об’єднання у 2004 р. придбало 3 деревообробних

верстати вартістю 5200 грн. кожний. При цьому транспортні та

монтажні витрати становили 1000 грн. У 2005 р. було придбано

6 аналогічних верстатів по 5500 грн. за одиницю. Витрати на їх

доставку і монтаж становили 1500 грн. На 31.12.2005 р. на все

обладнання було нараховано 2600 грн. зносу.

Визначити: 1) повну первісну вартість основних засобів, в тому числі з урахуванням зносу; 2) повну залишкову вартість, в тому числі з урахуванням зносу. Зробити висновки.

11.10.  Об’єднання у 2004 р. придбало 4 деревообробних

верстати вартістю 5250 грн. кожний. При цьому транспортні та

монтажні витрати становили 950 грн. У 2005р. було придбано 7

аналогічних верстатів по 5600 грн. за одиницю. Витрати на їх

доставку і монтаж становили 1600 грн. На 31.12.2005 р. на все

обладнання було нараховано 2650 грн. зносу.

Визначити: 1) повну первісну вартість основних засобів, в тому числі з урахуванням зносу; 2) повну залишкову вартість, в тому числі з урахуванням зносу. Зробити висновки.

11.11.  Повна первісна вартість основних засобів галузі

на початок року становила 125 млн.грн. Протягом року введено

нових засобів на суму 42 млн.грн. Вибуло за рік основних засо-

бів за повною вартістю з урахуванням зносу на суму 6 млн.грн.

(їх первісна вартість 25 млн.грн.). Знос основних засобів на по-

чаток року становив 17%.

Визначити: 1) повну первісну вартість основних засобів та їх вартість з урахуванням зносу на кінець року; 2) коефіцієнт руху та стану основних засобів. Зробити висновки.

11.12. Випуск продукції за галузями характеризуються такими даними :

Таблиця 11.5

Галузі економіки       Рівень капіталовіддачі, грн  Частка в загальній вар-тості основних засобів

 

            2004 р.            2005 р.            2004 р.            2005 р.

 

            To        JI         d0        di

А         0,343   0,442   0,480   0,495

Б          0,181   0,220   0,510   0,510

Визначити з використанням індексного методу: 1) сере-дню зміну рівня капіталовіддачі у 2005 р. порівняно з 2004 р.; 2) зміну рівня капіталовіддачі за рахунок зміни рівня викорис-тання основних виробничих засобів; 3) зміну рівня капіталовід-дачі за рахунок зміни в структурі основних виробничих засобів. Зробити висновки.

11.13. Випуск продукції за галузями характеризуються такими даними :

Таблиця 11.6

Галузі економіки       Рівень капіталовіддачі, грн  Частка в загальній вар-тості основних засобів

 

            2004 р.            2005 р.            2004 р.            2005 р.

 

            To        JI         d0        di

А         0,345   0,443   0,483   0,500

Б          0,187   0,224   0,516   0,515

Визначити з використанням індексного методу: 1) сере-дню зміну рівня капіталовіддачі у 2005 р. порівняно з 2004 р.; 2) зміну рівня капіталовіддачі за рахунок зміни рівня викорис-тання основних виробничих засобів; 3) зміну рівня капіталовід-дачі за рахунок зміни в структурі основних виробничих засобів. Зробити висновки.

11.14. Загальний випуск продукції та вартість основних виробничих засобів за галузями характеризується даними:

Таблиця 11.7

Галузі економіки       Обсяг продукції, млн.грн     Вартість основних засо-бів, млн.грн

 

            Базисний період       Поточний період      Базисний період       Поточний період

А         2,7       3,6       1,3       1,6

Б          1,6       2,3       0,6       0,8

Визначити: 1) капіталомісткість продукції за кожною галуззю та в цілому; 2) індекси динаміки середньої капіталовід-дачі (система індексів); 3) загальний приріст (зменшення) варто-сті основних засобів за рахунок динаміки обсягу випуску проду-кції. Зробити висновки.

11.15. За трьома підприємствами галузі відомі такі дані, тис.грн:

Таблиця 11.8

Номер підп-риємства           Товарна продукція у

порівняльних цінах

підприємства Середньорічна вартість

основних виробничих

засобів

 

            Базисний рік  Поточний рік Базисний рік  Поточний рік

1          2210    2420    2500    2460

2          1360    1690    1700    1410

3          1490    1390    1650    1610

Визначити: на скільки відсотків і на скільки грн. змінив-ся середній рівень капіталовіддачі на підприємствах галузі: а) у цілому; б) за рахунок змін в ефективності використання основ-них засобів на кожному підприємстві; в) за рахунок структурних зрушень у вартості основних засобів. Зробити висновки.

11.16. За трьома підприємствами галузі відомі такі дані, тис.грн:

Таблиця 11.9

Номер підп-риємства           Товарна продукція у

порівняльних цінах

підприємства Середньорічна вартість

основних виробничих

засобів

 

            Базисний рік  Поточний рік Базисний рік  Поточний рік

1          2260    2430    2520    2500

2          1380    1710    1730    1430

3          1510    1400    1680    1640

Визначити: на скільки відсотків і на скільки грн. змінив-ся середній рівень капіталовіддачі на підприємствах галузі: а) у цілому; б) за рахунок змін в ефективності використання основ-них засобів на кожному підприємстві; в) за рахунок структурних зрушень у вартості основних засобів. Зробити висновки.

11.17. Є такі дані за підприємством, тис. грн.:

Таблиця 11.10

Показники     Квартали

 

            І           ІІ

Реалізована продукція          4700    6900

Середній залишок оборотних засобів        750      930

Визначити: 1) показники швидкості оборотності оборот-них засобів: кількість оборотів; тривалість одного обороту, днів; 2) суму вивільнення (залучення) коштів під впливом прискорен-ня або уповільнення швидкості оборотності оборотних засобів.

11.18. Фірмою реалізована продукція у базисному році на 600 тис.грн., в поточному – на 750 тис.грн. Залишки оборот-них засобів становили:

Таблиця 11.11

Період Базисний       Поточний

На кінець року           60        50

На кінець І кварталу 55        65

На кінець ІІ кварталу            50        65

На кінець ІІІ кварталу           65        55

На кінець року           50        60

Визначити за кожним періодом: 1) середні залишки оборот-них засобів; 2) число оборотів, тривалість одного обороту; 3) розмір вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів; 4) коефіцієнт завантаження оборотних засобів. Зробити висновки.

11.19. Фірмою реалізована продукція у базисному році на 660 тис.грн, в поточному – на 770 тис.грн. Залишки оборот-них засобів становили:

Таблиця 11.12

Рік       Базисний       Поточний

На кінець року           65        55

На кінець І кварталу 60        70

На кінець ІІ кварталу            55        70

На кінець ІІІ кварталу           60        60

На кінець року           55        65

Визначити за кожний період: 1) середні залишки оборотних засобів; 2) число оборотів, тривалість одного обороту; 3) розмір ви-вільнених (додатково залучених) оборотних засобів; 4) коефіцієнт завантаження оборотних засобів. Зробити висновки.

11.20. Кількість оборотів оборотних засобів за півріччя збільшилась на 11%. Як змінилась тривалість одного обороту оборотних засобів за півріччя?

11.21.  У поточному році, порівняно з базисним, число оборотів оборотних засобів зросло на 6%. Як змінився обсяг ре-алізації продукції фірми, якщо середні залишки зменшились на 9%? Зробити висновки.

11.22.  Середній залишок оборотних засобів зріс на 40% і становив у поточному році 280 тис. грн. За цей період оборотні засоби зробили 8 оборотів. У базисному році обсяг реалізації продукції становив 1800 тис.грн. Визначити суму вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів. Зробити висновки.

11.23.  Середній залишок оборотних засобів зріс на 42% і становив у поточному році 285 тис. грн. За цей період оборотні засоби зробили 9 оборотів. У базисному році обсяг реалізації продукції становив 1850 тис.грн. Визначити суму вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів. Зробити висновки.

11.24. Є такі дані за підприємством: вартість реалізова-ної продукції у 2005 році становила 2200 тис.грн Залишки обо-ротних засобів, тис.грн:

– на 01.01.2005 р. – 270;

– на 01.04.2005 р. – 290;

– на 01.07.2005 р. – 305;

– на 01.10.2005 р – 315;

– на 01.01.2006 р. – 310. У 2004 р. кількість оборотів оборотних засобів станови-ла 6. Визначити, як змінилась кількість оборотів оборотних за-собів у 2005 р. порівняно з 2004 р. Зробити висновки.

11.25. Використовуючи дані задачі 11.24, визначити, як змінилась тривалість одного обороту оборотних засобів у 2005 р. порівняно з 2004 р. Зробити висновки.

11.26. Відомо, що тривалість одного обороту оборотних засобів за звітний період збільшилась на 4 дні і становила

28        днів, середні залишки коштів скоротилися на 8%. Визначте,

як змінився обсяг реалізованої продукції за звітний період порі-

вняно з базисним. Зробити висновки.

11.27.  Відомо, що тривалість одного обороту оборотних

засобів за звітний період збільшилась на 5 днів і становила

29        днів, середні залишки коштів скоротилися на 9%. Визначте,

як змінився обсяг реалізованої продукції за звітний період порі-

вняно з базисним. Зробити висновки.

11.28.  Є дані за двома підприємствами про випуск про-

дукції:

Таблиця 11.13

Показники     Підприємство №1     Підприємство №2

 

            Базисний період       Поточний період      Базисний період       Поточний період

Вартість виробленої продукції, тис.грн      579,6   569,8   630,2   698,9

Матеріальні витрати, тис.грн.         368,2   338,4   403,4   540,8

Визначити: 1) зведені індекси матеріаломісткості проду-кції змінного, фіксованого складу та структурних зрушень; 2) зміну загального обсягу матеріальних витрат, в тому числі за рахунок змін окремих факторів. Зробити висновки.

11.29. Маємо дані за галузями промисловості (млн.грн):

Таблиця 11.14

Показник        Галузі

 

            А         Б

Залишки оборотних засобів:

-          на початок року

-          на кінець року           260 280           370 380

Обсяг реалізованої продукції           5300    5800

Визначити: 1) швидкість та час обертання оборотних за-собів; 2) суму вивільнених оборотних засобів за умови припи-нення їх обороту на 3 дні. Зробити висновки.

11.30. Маємо дані за галузями промисловості (млн.грн):

Таблиця 11.15

Показник        Галузі

 

            А         Б

Залишки оборотних засобів:

-          на початок року

-          на кінець року           270 290           380 390

Обсяг реалізованої продукції           5400    5900

Визначити: 1) швидкість та час обертання оборотних за-собів; 2) суму вивільнених оборотних засобів за умови припи-нення їх обороту на 3 дні. Зробити висновки.