Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. Джерела інформації про основні та оборотні виробничі засоби : Статистика : Бібліотека для студентів

11.4. Джерела інформації про основні та оборотні виробничі засоби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Дані про основні та оборотні засоби подають у статисти-чні органи підприємства всіх форм власності у звітності „Ба-ланс” за формою № 1 на початок і кінець року, де надають інфо-рмацію про первісну та залишкову їх вартість і знос.

Малі підприємства подають аналогічну інформацію у звіті за формою № 1 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри-ємства”.

Підприємства, організації та установи всіх форм власно-сті подають за кожним півріччям „Звіт про залишки і витрати матеріалів” за формою № 3-МТП, де показують рух викорис-тання матеріалів за звітний період, а також кількість реалізова-них матеріалів населенню.

Матеріали щодо використання палива міститься у звітах за формою № 4-МТП (місячна) „Звіт про залишки і використан-ня палива та пально-мастильних матеріалів”, за формою № 4-МТП (запаси) „Звіт про запаси палива” та за формою №4-МТП (квартальна) „Звіт про залишки і використання палива і пально-мастильних матеріалів”.

Підприємства, організації та установи у звіті за формою №11-МТП „Звіт про результати використання палива, теплоене-ргії” надають інформацію про кількість виробленої продукції (робіт), фактичні витрати на це палива і енергії, у тому числі на одиницю продукції (робіт) за звітний і попередній звітному пе-ріодах.

У звіті з піврічною періодичністю за формою № 14-МТП „Звіт про утвердження, використання і поставку вторинної си-ровини і відходів виробництва” підприємства, організації і уста-нови всіх форм власності, які створюють, використовують або поставляють вторинну сировину, надають відповідну інформа-цію до статистичних органів.

Дані про оборотні виробничі фонди надають також підп-риємства і організації, що є юридичними особами, незалежно від видів економічної діяльності та форм власності (крім малих підприємств) у „Звіті про основні показники діяльності підпри-ємства за рік” (розділ 4 „Запаси”), в якому наводиться інформа-ція про залишки виробничих запасів на початок і кінець року та про вартість придбаних матеріалів, сировини, електроенергії, палива на протязі року.

Малі підприємства подають до статистичних органів да-ні про наявність на початок і кінець року виробничих запасів у „Фінансовому звіті суб’єкта малого підприємства” за формою №1-М.