Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3.3. Індексний метод аналізу використання матеріальних ресурсів : Статистика : Бібліотека для студентів

11.3.3. Індексний метод аналізу використання матеріальних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Дані показники визначаються і за окремими галузями виробничої сфери, але замість показника ВВП використовують валовий випуск галузі.

Для характеристики матеріаломісткості в статистичній практиці використовується індексний метод у вигляді системи взаємопов’язаних індексів:

ImЗ С =

IФС =

(11.37)

'y\m1p1q1 У]тоРо9і У\тіРіЯі

^,Pq Ql            ^,Pq Ql            ^,moPo4l

^тоРоЧі ^,тоРоЧо

I СЗ =

∑ pq0 q1 ∑ pq0 q0

де р0, р1 – базисні і поточні ціни на матеріальні ресурси; q0, q1 – кількість виробленої продукції в базисному і поточному періодах; pq0 – базисна (порівняльна) ціна на готову продук-цію; m0, m1 – питомі затрати матеріальних ресурсів відповідно у звітному і поточному періодах; ∑m1 p1q1 , ∑m0 p0q0 – матері-альні витрати у вартісному виразі відповідно за базисний і пото-чний період.

продукції, тобто визначити у вигляді:

M

Питома затрата (m) – це середня витрата відповідного виду матеріальних ресурсів на одиницю продукції, яка розрахо-вується відношенням загальних витрат матеріалів М до обсягу

m =

q

Тоді зміну загальних витрат можна

(11.38)

AM=Mj -M0 =m1q1 -m0qу тому числі:

AMq=(qj -q0)m0; AMm=(m1-m0)q1. (11.39)

При наявності норм eumрam, тобто максимально допус-тимої кількості матеріалів на виготовлення одиниці продукції, використовують систему індексів, побудова яких не однакова і можливі такі варіанти:

т1 т0

1) визначається один вид матеріалів на один вид про-дукції, коли використовуються індивідуальні індекси:

гт

 

(11.40)

2) визначається один вид матеріалів на декілька видів продукції, коли використовуються загальні індекси:

∑m1q1

Im =     ;           (11.41)

∑m0q1

різниця між чисельником і знаменником індексу показує розмір економії (перевитрат) у натуральному виразі;

3)         визначається один вид продукції, на виготовлення

якої витрачаються різні види матеріалів, що можуть порівнюва-

тись у грошовому виразі:

∑m1 р0

Im =     ;           (11.42)

∑m0 р0

4)         визначаються декілька видів продукції, на виробниц-

тво яких витрачаються різні види матеріалів:

∑m1 р0q1

Im =     ;           (11.43)

∑m0 р0q1

5)         для визначення зміни фактичних витрат порівняно з

базисним рівнем обчислюють індекс витрат на матеріали:

∑m1 р1q1

Im =     ;           (11.44)

∑m0 р0q1