Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3.2. Показники ефективності використання оборотних засобів : Статистика : Бібліотека для студентів

11.3.2. Показники ефективності використання оборотних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Ефективність виробництва значною мірою залежить від раціонального (економного) використання оборотних засобів. Тому статистика оборотних засобів досліджує не тільки їх обсяг і склад, але і ефективність використання.

До показників ефективності використання оборотних засобів належать: показники обертання; коефіцієнт завантаження; сума ви-вільниних оборотних засобів; рентабельність оборотних засобів.

Обертання основних засобів оцінюється двома показни-ками: коефіцієнтом обертання і середньою тривалістю одного обороту.

Коефіцієнт обертання характеризує швидкість обертан-

ня (кількість оборотів) за певний період. Він є узагальнюючим

показником використання оборотних засобів і показує, скільки

разів протягом періоду обернувся у виробництві середній зали-

шок оборотних засобів:

РП       Д

Коб =^^, або Коб ==,           (11.30)

ЗО

де РП - вартість реалізованої продукції, в діючих опто-

вих цінах, грн.;

З - середні залишки оборотних засобів, грн.:

З = П К , або З = -     —, (11.31)

2          п-1

ЗП, ЗК - залишки оборотних засобів на початок і кінець періоду; Зі - залишки оборотних засобів і-го періоду; п - кіль-кість взятих оборотних засобів на початок періоду; Д - трива-лість періоду, що аналізуються (рік - 360 днів; квартал - 90 днів; місяць - 30 днів); О - середня тривалість одного обороту, днів.

Середня тривалість одного обороту оборотних засобів розраховується за формулою:

Т          Д         Т Д*З

О=, або О=    , днів.  (11.32)

Коб     РП

Коефіцієнт завантаження (закріплення) оборотних за-собів є оберненою величиною до коефіцієнта обертання і пока-зує середню вартість запасів, яка припадає на кожну гривню ре-алізованої продукції:

1 З

КЗ=     =          .           (11.33)

Коб РП

Сума вивільнених (або додатково залучених) оборотних засобів під впливом змін у швидкості оборотних засобів:

AЗ =    '-(Д, -Д0), грн., (11.34)

Д

РП1

де        – одноденна реалізація продукції в поточному

Д

періоді; В1, В0 – середня тривалість одного обороту відповідно у поточному і базисному періодах; Д – тривалість періоду; «-» – вивільнення; «+» – додаткове залучення.

Рентабельність оборотних засобів – це відношення прибутку підприємства (П) до середніх залишків оборотних за-собів ( З ):

П

Rоб = 100% .  (11.35)

З

На макрорівні показниками ефективного використання

ресурсів є матеріаломісткість продукції m та матеріаловіддача

виробництва. Їх розраховують шляхом зіставлення вартості m

спожитих матеріальних ресурсів М та валового внутрішнього

продукту (ВВП) Q:

Q 1M

m= ; = .           (11.36)

M mQ