Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2.4. Індексний аналіз ефективності використання основних засобів : Статистика : Бібліотека для студентів

11.2.4. Індексний аналіз ефективності використання основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

При проведенні економіко-статистичного аналізу з ви-користання основних засобів важливим є не тільки значення по-казників, але й їх динаміка. Підвищення ефективності виробни-цтва передбачає випереджуюче зростання обсягів виробництва порівняно зі збільшенням основного капіталу, або зростання продуктивності праці у зрівнянні зі зростанням його капіталоє-мкістю.

Ефективність використання основних засобів в статис-тиці досліджується за допомогою індексного методу.

Для окремих підприємств галузі, які випускають однорі-дну продукцію, можуть бути розраховані індивідуальні індекси:

• капіталовіддачі

f1

if = ;     (11.22)

f•         капіталомісткості

1

/'„= — ,           (11.23)

1 f

де/о і fi - рівень капіталовіддачі підприємства відповідно в базисному і поточному ( звітному) періодах.

Динаміку капіталовіддачі за сукупністю підприємств галузі або окремих галузей характеризують за допомогою сис-теми індексів:

•          індекс капіталовіддачі змінного складу (індекс серед-

ньої капіталовіддачі) показує, як змінився середній рівень капі-

таловіддачі окремих підприємств галузі у поточному періоді

(році) порівняно з базисним за рахунок змін у рівні ефективнос-

ті використання основних засобів на кожному підприємстві та за

рахунок структурних зрушень у вартості основних засобів; ін-

декс обчислюється за формулою:

If = ~Ш           >          (11.24)

де fo , fi - рівень капіталовіддачі окремих підприємств галузі в базисному і поточному періодах; d0 ,di~ частка вартості основних засобів окремих підприємств у загальному обсязі за сукупністю підприємств галузі у базисному і поточному періо-дах;

•          індекс капіталовіддачі фіксованого складу показує, як

в середньому змінився рівень капіталовіддачі в цілому за раху-

нок змін у рівні капіталовіддачі на кожному підприємстві у по-

точному періоді порівняно з базисним:

ф с Tfidi

Іу =^    ;           (11.25)

*Yjfodi

• індекс капіталовіддачі структурних зрушень показує, як змінився у цілому середній рівень використання основних засобів за рахунок структурних зрушень у вартості основних засобів у поточному періоді порівняно з базисним:

СЗ

 -^      

IСf З = .           (11.26)

∑ f0 dПідвищення ступеня використання основних засобів приводить до зростання обсягів виробленої продукції та еконо-мії капітальних витрат.

Індексний метод економіко-статистичного аналізу дає можливість визначити вплив факторів на зміну обсягу випуще-ної продукції за рахунок змін у рівні капіталовіддачі й вартості основних засобів підприємства:

•          у цілому:

AQ = Qj -Q0, (11.27)

де Q0 , Qi - обсяг випуску продукції у вартісній формі відповідно в базисному і поточному періодах;

•          за рахунок змін капіталовіддачі:

AQf = (fj - f0 )Vj,        (11.28)

де Vj - середньорічна вартість основних засобів підпри-ємств у поточному періоді;

•          за рахунок змін середньої вартості основних засобів:

AQV = [V] -V0)f0,     (11.29)

де V0 - середньорічна вартість основних засобів підпри-ємств у звітному періоді.