Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2.3. Показники руху, стану та використання основних засобів Показниками руху основних засобів є коефіцієнти надхо-дження, оновлення та вибуття, розрахунок яких здійснюється за повною первісною вартістю: : Статистика : Бібліотека для студентів

11.2.3. Показники руху, стану та використання основних засобів Показниками руху основних засобів є коефіцієнти надхо-дження, оновлення та вибуття, розрахунок яких здійснюється за повною первісною вартістю:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

• коефіцієнт надходження (введення в дію основних за-собів) характеризує частку всіх засобів, які надійшли в поточному періоді Vп, у загальному їх обсязі на кінець цього періоду Vf.

Кнадх=^П ;    (П.14)

 

•          коефіцієнт оновлення показує частку лише нових засобів

(N), що надійшли за звітній період, в їх загальному обсязі:

Конов= —;    (П.15)

•          коефіцієнт вибуття характеризує інтенсивність вибуття

основних засобів VВ з виробничої сфери:

Квиб=-В ,      (11.16)

де V0 - повна вартість основного капіталу на початок ро-ку.

Аналіз руху основних засобів в Україні за період 2000-2003 рр. показує, що коефіцієнт надходження основних засобів дещо перевищує коефіцієнт їх вибуття, що свідчить про посту-пове оновлення основного капіталу національної економіки.

Показниками стану основних засобів є коефіцієнти при-датності і зносу основного капіталу:

•          коефіцієнт придатності характеризує ту частку вар-

тості основних засобів, яка не перейшла на створюваний про-

дукт і розраховується відношенням залишкової вартості ЗВ до

повної вартості ПВ:

ЗВ       лл

Кприд= ПВ ;  (П.17)

•          коефіцієнт зносу характеризує ту частину вартості

основних засобів, яка перенесена на готовий продукт при їх ви-

користанні і визначається відношенням суми зносу як різниці

повної і залишкової вартості основних засобів (ПВ-ЗВ) до пов-

ної вартості засобів або як різниця між 100% і коефіцієнтом

придатності:

ПВ-ЗВ

Кзн = ПВ або Кзносу =100%- Кприд % .(11.18)

Для характеристики використання основних виробничих засобів обчислюють такі узагальнюючі показники:

•          капіталовіддача (фондовіддача), яка показує кіль-

кість виробленої продукції в розрахунку на одиницю вартості

виробничих засобів і розраховується за формулою:

/ = = ,  (11.19)

V

де Q - обсяг виробленої продукції; V - середньорічна вартість основних виробничих засобів;

•          капіталомісткість (фондомісткість), що показує вар-

тість виробничих засобів на одиницю виробленої продукції і

розраховується як обернена величина до капіталовіддачі:

1 v

v = — = — ;   (11.20)

/ Q

•          капіталоозброєність (фондоозброєність) праці, яка

характеризує вартість виробничих засобів в розрахунку на одно-

го працюючого і визначається формулою:

V

со= —,            (11.21)

Т де Т - середньоспискова чисельність працівників за рік.