Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cb2ced829154af9a534917cc01e7b0de, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Організація статистики в Україні та на міжнародному рівні : Статистика : Бібліотека для студентів

1.4. Організація статистики в Україні та на міжнародному рівні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

Організація статистичної роботи в різних галузях Украї-ни здійснюється Державним комітетом статистики України (Держкомстатом), очолюваним головою. Він одночасно є керів-ником Колегії Держкомстату. В структурі цієї організації утворена Методична комісія, яка займається розробкою необ-хідної документації на державному рівні з питань організації статистичних служб на місцях, статистичної звітності, переписів населення України, методологій статистики.

В умовах зміни соціально-політичної ролі статистики як фактора формування суспільної свідомості в умовах переходу України до ринкових відносин особливе значення має розши-рення привселюднення, доступності та оперативності надійної статистичної інформації для законотворчої влади, управлінсь-ких, виконавчих, господарчих органів і широкої громадськості. З цього приводу при Держкомстаті у 2000 році було утворено Державне агентство з розповсюдження статистичної інфор-мації (Держстатінформ).

При Держкомстаті функціонує Науково-дослідний ін-ститут статистики, який веде узагальнення наукових дослі-джень з теорії та методології статистики.

Держкомстат на місцях керує статистичною роботою ре-гіональних органів статистики – обласними управліннями ста-тистики.

Перехід України до ринкових відносин обумовлює необ-хідність впровадження в статистику та бухгалтерський облік системи національних рахунків (СНР), яка широко використову-ється в світовій практиці і відповідає особливостям і вимогам ринкових відносин.

В цьому зв’язку важливий розвиток професійних конта-ктів вітчизняних статистичних органів з міжнародними служба-ми ООН та її Статистичною комісією.

Статистична комісія ООН здійснює розробки з мето-дологій статистичних робіт, порівнюваності показників, готує рекомендації для Статистичного бюро Секретаріату ООН, коор-динує статистичну роботу спеціалізованих органів ООН, надає

консультації з питань збирання, обробки, аналізу та розповсю-дження статистичної інформації.

Статистичне бюро Секретаріату ООН є виконавчим органом, збирає статистичну інформацію від країн – членів ООН, публікує ці дані, готує доповіді з різних питань статисти-ки та здійснює розробку методологічних питань статистики.

До міжнародних організацій статистики відносяться також: ЮНЕСКО (організація ООН з питань освіти, науки та культури); Міжнародна організація праці (МОП); Міжнародний валютний фонд (МВФ); Статистичне управління Європейських Співтовариств (Євростат); Статистичний комітет Співтоварист-ва незалежних держав та ін.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cb2ced829154af9a534917cc01e7b0de, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0