Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач з розрахунку макроекономічних показників : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач з розрахунку макроекономічних показників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. В наявності інформація про виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту у 2005 році (у факти-чних цінах, млн. грн):

Таблиця 10.1

Виробництво та розподіл ВВП за 2005 рік

Показник        Ви-пуск                                            

Виробництво товарів           308720            216671            39754  756      51538

Виробництво послуг            151800            60553  46686  2806    41756

Оплата пос-луг фінансо-вих посеред-ників          х          2806    х          х          -2806

Податки за винятком субсидій на продукти         23700  х          х          23700  х

Визначити: 1) валову додану вартість; 2) валовий внут-рішній продукт виробничим методом; 3) валовий внутрішній продукт розподільним методом; 4) структуру валового внутріш-нього продукту на стадії розподілу. Зробити висновки.

Розв’язання

1.         Обсяг валової доданої вартості (ВДВ) розраховується

як різниця сум показників валового випуску (ВВ) і проміжного

споживання (ПС) за формулою (10.1):

^ВДВ = ^(ВВ - ПС) = (308720 +151800) - (216671 + 63359) =

= 460520 - 280030 = 18490 млн.грн.

Висновок. Валова додана вартість за 2005 рік у фактич-них цінах становила 180490 млн. грн.

2.         Виробничим методом обсяг валового внутрішнього

продукту (ВВПв . м) розраховується за формулою (10.2) як обсяг

валових доданих вартостей галузей економіки з додаванням

чистих прибутків на продукти та імпорт:

Чисті податки

ВВПвм =^ВДВ+ на продукти =

та імпорт = 180490 + 23700 = 204190 млн.грн. Висновок. Валовий внутрішній продукт в країні за 2005 рік, розрахований виробничим методом, становив 204190 млн. грн.

3.         Розподільним методом обсяг валового внутрішнього

продукту (ВВПр м) розраховується за формулою (10.3) як сума

первинних доходів: оплата праці найманих працівників; податки

за винятком субсидій, пов’язані з виробництвом; валовий при-

буток, змішаний дохід:

ВВПрм = ^ Первинних доходів = (39754 + 756 + 51538) +

+ (46686 + 2806 + 41756) - 2806 + 23700 = 204188 - 2806 =

= 204190 млн.грн.

Висновок. Валовий внутрішній продукт в країні за 2005 рік, розрахований розподільним методом, становив 204190 млн. грн.

4.         Структура валового внутрішнього продукту на стадії

розподілу складається із оплати праці найманих працівників,

податків за винятком субсидій, пов’язаних з виробництвом, та

валового прибутку, змішаного доходу. Тоді частка означених

складових в обсязі ВВП буде дорівнювати:

а)

Оплати праці частка оплати ∑

найманих працівників

праці найманих=      *

працівників

 39754 + 46686

* 100% =        100% = 42,3%;

204190

ВВП

б)

Податків завинятком ∑ субсидій, пов′язаних

частка податків

 з виробництвом

за винятком субсидій, =       * 100%

ВВП

повязаних з виробництвом

756 + 2806 + 23700

=          100% = 13,4%;

204190

в)

частка валового V* Валового прибутку, змішаного доходу

прибутку, змішаного = —    *

доходу            ВВП

 51538 + 41756-2806

* 100% =        100% = 44,3%.

204190

Якщо обсяг ВВП приймається за 100%, то сума часток зазначених складових ВВП дорівнює: 42,3+13,4+44,3=100%.

Висновок. Оплата праці найманих працівників у ВВП України за 2001 рік становила 42,3%, податки за винятком суб-сидій, пов’язаних з виробництвом, - 13,4%, а валовий прибуток, змішаний дохід – 44,3%.