Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Статистика : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Що являє собою система національних рахунків (СНР)?

2.         Яка модель СНР ООН використовується в Україні та її особливість?

3.         В чому полягає концепція СНР?

4.         Яка принципова різниця моделей СНР та балансу народ-ного господарства СРСР?

5.         Які загальні принципи покладено в основу СНР?

6.         Що називається балансувальною статтею в СНР і на які частини розділяються рахунки СНР?

7.         Як класифікуються рахунки в СНР?

8.         Які рахунки відповідають економіці країни в цілому?

9.         Які рахунки складаються для кожного сектора внутріш-ньої економіки?

10.       Сектори системи національних рахунків.

11.       Які показники у СНР характеризують результати еконо-мічної діяльності на стадії виробництва?

12.       Які макроекономічні показники використовуються в СНР на стадії утворення і розподілу доходів?

13.       Які показники використовуються в СНР на стадії вико-ристання доходів і заощадження?

14.       Склад валової доданої вартості.

15.       Що характеризує показник валового внутрішнього про-дукту?

16.       Якими методами розраховується показник валового вну-трішнього продукту?

17.       Як розраховується валовий внутрішній продукт за виро-бничим методом?

18.       Як розраховується валовий внутрішній продукт розподі-льним методом?

19.       Як розраховується валовий внутрішній продукт за мето-дом кінцевого використання?

20.       Поняття “Чисті податки на продукти та імпорт” у вироб-ничому методі.

21.       З яких компонентів складається первинні доходи у роз-подільному методі?

22.       Поняття “Кінцевого використання товарів і послуг” в

методі кінцевого споживання.

23.       Поняття “Валового нагромадження” в методі кінцевого використання.

24.       Поняття “Чистого експорту” в методі кінцевого викорис-тання.

25.       Склад показника валового національного доходу.

26.       Склад показника валового національного наявного дохо-ду.

27.       Поняття чистого наявного національного доходу.

28.       Поняття кінцевого споживання товарів і послуг.

29.       Поняття заощадження.

30.       Поняття “Чисте заощадження / чисте запозичення”.

31.       Особливість Системи національних рахунків України.