Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Категорії економічної статистики : Статистика : Бібліотека для студентів

9.2. Категорії економічної статистики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Статистичний аналіз економічної діяльності базується на певних категоріях, які відображають суттєві, всебічні властиво-сті явищ. Категорії економічної статистики методологічно за-безпечують статистичні показники і необхідні у формуванні да-них про економіку країни, у прийнятті відповідних рішень для розробки економічної політики. Ці категорії охоплюють різно-манітні економічні об’єкти та явища. На них базується Система національних рахунків (СНР), у тому числі на категоріях:

-          інституційні одиниці та сектори;

-          резиденти;

-          операції та потоки;

-          активи і зобов’язання;

-          види діяльності;

-          продукти та послуги;

-          трансферти.

Економічну діяльність здійснюють інституційні одини-ці, тобто суб’єкти господарювання (домашні господарства, під-приємства, організації), які самостійно розпоряджаються своїми ресурсами, володіють активами і можуть брати на себе зо-бов’язання. Інституційні одиниці поділяють на резидентів і не-резидентів. Резиденти – це фізичні або юридичні особи й суб’єкти підприємницької діяльності, які понад рік функціону-ють на економічній території країни, а також дипломатичні і торговельні представництва в інших країнах.

Інституційні одиниці з резидентським статусом об’єднуються в сектори – групи за видами діяльності, які до-кладно будуть описані пізніше у главі 10 (п. 10.2).

Інституційні одиниці у всіх аспектах їхньої економічної діяльності здійснюють відповідні операції, котрі являють собою обмін економічної вартості або добровільну передачу однією одиницею іншій визначеної кількості економічної вартості. Ці операції спричиняють до появи економічних потоків, які мають не лише конкретний характер (заробітна плата, податки, приріст основного капіталу), а й забезпечують створення, обмін, переда-чу або ліквідацію економічної вартості.

Активи і зобов’язання є складовими балансів усієї еко-номіки, які відображаються в балансових відомостях. Балансова відомість показує запаси активів і зобов’язань, які є на визначе-ну дату за кожною одиницею, інституційним сектором або еко-номікою в цілому.

Інституційна одиниця (підприємство) може вести такі види економічної діяльності: основну (однорідну); другорядну.

У СНР функціонують: продукти (товари в широкому розу-мінні) – результати праці, що мають матеріальну форму; послуги – результати діяльності, які задовільняють певні особисті і суспільні потреби, що не втілюються в продукти. Продукти та послуги (мате-ріального і нематеріального характеру), призначені для продажу на ринку, називають у вузькому розумінні товаром.

Трансферти – це економічні операції, в результаті яких одні інституційні одиниці передають іншим інституційним одиницям безкоштовно товари, послуги, активи або права власності.