Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

8.1. Є дані про виробництво однорідної продукції підп-риємствами регіону (тис.т.) за 2000-2005 рр.:

Таблиця 8.7

Рік       2000    2001    2002    2003    2004    2005

Обсяг продукції         420      440      466      498      512      540

Обчислити ланцюгові та базисні індекси обсягу продукції. Постійною базою при цьому прийняти 2000 рік. Показати взає-мозв’язок ланцюгових та базисних індексів. Зробити висновки.

8.2. Імпорт пального в регіон у 2002-2005 рр. було здійс-нено за такими поточними цінами (грн):

Таблиця 8.8

Рік       2002    2003    2004    2005

Ціна за 1 т      1230    1260    1310    1370

Обчислити ланцюгові та базисні індекси цін, прийнявши за базу ціну у 2002 році. Показати взаємозв’язок ланцюгових та базисних індексів. Зробити висновки.

8.3. Собівартість одиниці однорідної продукції на підп-риємствах регіону у 2000 – 2005 рр. складала (грн):

Таблиця 8.9

Роки    2000 2001 2002 2003 2004 2005

Собівартість                                                            

одиниці          0,70     0,72     0,76     0,84     0,86     0,90

продукції                                                                  

Визначити ланцюгові та базисні індекси, якщо за базу порівняння прийняти 2000 рік. Показати взаємозв’язок між ла-нцюговими та базисними індексами. Зробити висновки.

8.4. Витрати робочого часу на підприємстві (хв.) при ви-готовленні одиниці однорідної продукції (деталей) у 2002 – 2005 р. становив:

Таблиця 8.10

Роки    2002    2003    2004    2005

Витрати часу на 1 деталь     1,6       1,4       1,3       1,2

Визначити ланцюгові та базисні індекси продуктивності праці. Постійною базою порівняння прийняти витрати часу у 2000 році. Показати взаємозв’язок ланцюгових та базисних ін-дексів. Зробити висновки.

8.5. Вартість реалізованої однорідної продукції підпри-ємством у тис.грн у 2002-2005 рр. становила:

Таблиця 8.11

Роки    2002    2003    2004    2005

Вартість продукції     180      186      193      201

Визначити ланцюгові та базисні індекси вартості проду-кції, якщо за базу порівняння прийняти 2002 рік. Показати вза-ємозв’язок індексів. Зробити висновки.

8.6. Відомі такі дані про реалізацію м’яса в торгівельній межі магазинів міста:

Таблиця 8.12

Продукція       Ціна за 1 кг (грн)       Продано, ц

 

            базисний період        звітний період           базисний період        звітний період

Яловичина    11,5     12,0     547      562

Свинина        14,8     15,3     921      946

Визначити: 1) загальний індекс фізичного обсягу проду-кції; 2) абсолютний приріст (зменшення) реалізації товару. Зро-бити висновки.

8.7. Є такі дані про продаж товарів на сільськогосподар-ському ринку:

Таблиця 8.13

Товар  Кількість проданого товару, т         Ціна за 1 кг, грн

 

            базисний період        звітний період           базисний період        звітний період

М’ясо  460      510      13,0     14,2

Риба    510      740      8,0       8,2

Апельсини     10        14        5,6       6,0

Яблука            13        16        2,5       3,0

Визначити: 1) загальний індекс фізичного обсягу проду-кції; 2) абсолютний приріст (зменшення) реалізації товару. Зро-бити висновки.

8.8. За КСП є дані за два роки щодо кількості реалізова-ної продукції рослинництва і цін її реалізації:

Таблиця 8.14

Продукція       Кількість продукції, тис.т     Ціна реалізації 1 ц, грн

 

            базисний період        звітний період           базисний період        звітний період

Зерно  18,7     22,8     16,80   17,91

Картопля       26,7     29,1     17,30   15,67

Овочі  13,8     13,6     9,70     10,40

Визначити: 1) загальний індекс фізичного обсягу проду-кції; 2) абсолютний приріст (зменшення) проданої продукції. Зробити висновки.

8.9. Динаміка продажу двокімнатних квартир за даними агентств нерухомості міста характеризується даними:

Таблиця 8.15

Розташування квартир         Кількість проданих квартир            Ціна однієї квартири, тис.грн

 

            базисний період        звітний період           базисний період        звітний період

Центр 42        53        56,2     59,4

Район, прилег-лий до центру         38        62        39,2     41,3

Околиця         46        74        27,6     29,7

Визначити: 1) загальний індекс фізичного обсягу реалі-зації квартир; 2) абсолютний приріст (зменшення) реалізації квартир. Зробити висновки.

8.10.    За даними задачі 8.6 визначити:1) загальний індекс цін Пааше; 2) абсолютну економію (перевитрати) грошових ко-штів покупців в результаті зміни цін на товари. Зробити висно-вки.

8.11.    За даними задачі 8.7 визначити:1) загальний індекс цін Пааше; 2) абсолютну економію (перевитрати) грошових ко-штів покупців в результаті зміни цін на товари. Зробити висно-вки.

8.12.    За даними задачі 8.8 визначити:1) загальний індекс цін Ласпейреса; 2) абсолютну економію (перевитрати) грошових коштів в результаті зміни цін на продукцію. Зробити висновки.

8.13.    За даними задачі 8.9 визначити:1) загальний індекс цін Ласпейреса; 2) абсолютну економію (перевитрати) грошових коштів покупців в результаті зміни цін на квартири. Зробити висновки.

8.14.    За даними задачі 8.6 визначити:1) загальний індекс вартості товарів; 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості реалізованого товару. Зробити висновки.

8.15.    За даними задачі 8.7 визначити:1) загальний індекс вартості товарів; 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості реалізованого товару. Зробити висновки.

8.16.    За даними задачі 8.8 визначити:1) загальний індекс вартості продукції; 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості реалізованої продукції. Зробити висновки.

8.17.    За даними задачі 8.9 визначити:1) загальний індекс вартості проданих квартир; 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості реалізованих квартир. Зробити висновки.

8.18. Є такі дані про собівартість продукції А, виготов-леної на заводі міста:

Таблиця 8.16

Вироби           Собівартість одиниці продукції, грн           Виготовлено продукції у звітному періоді, шт.

 

            базисний період        звітний період          

 

№1      0,30     0,28     6000

№2      0,60     0,56     7500

№3      0,16     0,13     1800

№4      0,84     0,80     5900

№5      0,80     0,76     4800

Визначити:1) загальний індекс собівартості продукції; 2) економічний ефект від зміни собівартості продукції. Зробити висновки.

8.19. Є такі дані за випуском продукції А за двома підп-риємствами галузі:

Таблиця 8.17

Підприємство            Собівартість одиниці продукції, грн           Випуск продукції у

звітному періоді, шт

 

            базисний пе-ріод      звітний період          

 

№ 1     35        40        35000

№ 2     45        50        40000

Виконати умови задачі 8.18.

8.20. Є дані про витрати часу на одиницю продукції на заводі міста:

Таблиця 8.18

Продукція       Витрати праці на одиницю про-дукції, год.          Випуск про-дукції у звіт-ному періоді, тис. грн

 

            базисний пе-ріод      звітний період          

 

А         2,6       2,3       10

Б          0,4       0,3       26

В         3,3       2,9       6

Г          1,7       1,2       30

Д         1,0       0,8       9

Визначити: 1) загальний індекс продуктивності праці; 2) зміну трудомісткості продукції за розглядаємими періодами.

8.21. За підприємством є такі дані за два роки:

Таблиця 8.19

Вид про-дукції           Загальні витрати робочого ча-су, тис. людино-днів        Вироблено продукції у звітному пе-ріоді, тис.шт.

 

            базисний період        звітний період          

 

А         13        16        16

Б          28        31        30

Виконати умови задачі 8.21.

8.22.    Товарооборот в 1, 2, 3-й секціях магазину склав у звітному періоді 14, 16, 18 тис. грн. Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції магазину у звітному періоді, якщо відомо, що товарооборот в незмінних цінах збільшився у 1-й секції на 18%, у 2-й – на 16%, у 3-й – на 11%. Зробити виснов-ки. Визначити абсолютну зміну товарообороту у звітному в зрівнянні з базисним.

8.23.    Є такі дані за вартістю реалізованої продукції підп-риємствами міста за базисний період і змінами у вартості реалі-зації у звітному періоді:

Таблиця 8.20

Підприємство            Вартість продукції

за базисний період,

тис.грн           Індекси фізичного

обсягу продукції

іq

А         420      +1,12

Б          530      -0,98

Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції та абсолютну зміну обсягу продукції у порівнюваних періодах. Зробити висновки.

8.24. Динаміка роздрібного товарообороту та цін за регі-оном характеризується такими даними:

Таблиця 8.21

Група товару Обсяг роздрібного

товарообороту у фактичних

цінах, млн.грн           Підвищення

цін в 2005 р.

порівняно з

2004 р., %

 

            2004 р.            2005 р.           

 

Продовольчі  13,2     12,6     31,0

Непродовольчі          8,3       9Д       26,8

Визначити загальний індекс цін, абсолютну зміну това-рообороту у порівнюваних роках. Зробити висновки.

8.25. Є такі дані про продаж товарів в магазинах міста за 2005 рік:

Таблиця 8.22

Товари           Товарооборот у 2004 р., тис.грн     Зміни цін у 2005 р. щодо 2004р., %

Овочі  294      -5,0

М’ясо  610      +6,2

Крупи 132      без змін

Визначити загальний індекс цін, абсолютну зміну това-рообігу товарів. Зробити висновки.

8.26. За двома підприємствами харчової промисловості є такі дані про обсяг та ціни реалізації шоколадних цукерок:

Таблиця 8.23

Підпри-ємство          Обсяг виробництва, т          Ціна реалізації однієї тони, тис.грн

 

            базисний період        звітний період           базисний період        звітний період

А         120      150      630      700

Б          140      165      680      720

Визначити індекси середнього рівня ціни змінного, фік-сованого складу та структурних зрушень. Зробити висновки.

8.27. Є дані про продаж товару А на трьох ринках міста:

Таблиця 8.24

Ринки Кількість проданого товару, т         Середня ціна за 1 кг, грн

 

            січень  квітень            січень  квітень

1          50        47,6     1,90     1,94

2          40        42,1     1,85     1,89

3          45        48,6     1,95     2,10

Визначити індекси середнього рівня ціни змінного, фік-сованого складу та структурних зрушень. Зробити висновки.

8.28. Товарооборот торгівельної організації та індивіду-альні індекси цін у 2005 р. характеризуються такими даними:

Таблиця 8.25

Групи товарів            Товарооборот, тис.грн         Індекси цін

 

            І квартал        ІІІ квартал     

 

М’ясо  71,8     70,6     1,08

Молоко і моло-чні вироби   31,6     36,1     0,92

Кондитерські вироби           86,4     91,2     1,03

Визначити: 1) загальний індекс товарообігу; 2) загаль-ний індекс цін; 3) загальний індекс фізичного обсягу товару. Зробити висновки.

8.29.    У базовому році обсяг виробництва продукції ста-

новив 640 тис.грн, а у звітному – збільшився на 4%. Середньоо-

блікова чисельність штатних працівників за цей рік зменшився

на 1,5%. Визначити: 1) на скільки процентів змінилася продук-

тивність праці; 2) на скільки тис.грн і на скільки відсотків змі-

нився обсяг виробництва продукції на підприємстві під впли-

вом: а) продуктивності праці; б) середньооблікової чисельності

працівників. Зробити висновки.

8.30.    За двома акціонерними товариствами харчової

промисловості є такі дані про собівартість та обсяг шоколадних

цукерок:

Таблиця 8.26

Акціонерне товариство       Обсяг виробництва, т          Собівартість однієї тони, тис.грн

 

            базисний рік  звітний рік     базисний рік  звітний рік

№ 1     160      175      570      615

№ 2     185      192      610      760

Визначити: індекси середнього рівня цін змінного, фік-сованого складу, структурних зрушень. Зробити висновки.