Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Індивідуальні індекси : Статистика : Бібліотека для студентів

8.3. Індивідуальні індекси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Найбільш простим за індексним методом є розрахунок індивідуальних індексів. Вони мають відношення до одного еле-менту явища і не потребують підсумовування. Індивідуальні індекси за своєю суттю є відносними величинами динаміки, ви-конання зобов’язань, зіставлення.

Розрахунок індивідуальних індексів виконують шляхом обчислення двох індексуємих величин у вигляді звичайного дробу: у чисельнику знаходиться величина поточного (звітного) періоду, яка порівнюється, і позначається підрядним знаком “1” (наприклад, кількість виробленої продукції певного виду у по-точному періоді q1, ціна такої продукції – р1 і т.д.); у знаменнику знаходиться величина базисного періоду, з яким порівнюється

величина поточного періоду, і позначається підрядним знаком “0” (наприклад, кількість виробленої продукції певного виду у базисному періоді q0, ціна такої продукції – р0 і т.д.).

Прикладами розрахунку індивідуальних індексів є такі:

а)         для кількісних (об’ємних) показників:

-          індивідуальний індекс фізичного обсягу продукції

q1

iq = ;    (8.1)

q0

-          індивідуальний індекс кількості відпрацьованих людино-днів

T1

iT = ,    (8.2)

T0

де Т1, Т0 – кількість відпрацьованих людино-днів на вироб-ництво продукції у поточному і базисному періодах;

-          індивідуальний індекс розміру посівної площі

h1

ih = ,    (8.3)

h0

де h1 , h0 – розміри посівної площ у поточному і базисному періодах.

б)         для якісних показників:

-          індивідуальний індекс цін на певний вид товару (продукції)

p1

ip = ,    (8.4)

p0

де р1, р0 – ціна одиниці товару в поточному і базисному пе-ріодах;

-          індивідуальний індекс собівартості продукції

z1

iz = ,    (8.5)

z0

де z1, z0 – собівартість одиниці продукції в поточному і ба-зисному періодах;

-          індивідуальний індекс продуктивності праці

t1

it = ,     (8.6)

t0

де t1, t0 – витрати робочого часу (праці) на виробництво одиниці продукції в поточному і базисному періодах.

в) для показників, які отримані як добуток якісного та кількісного показників:

-          індивідуальний індекс вартості продукції (товарообороту)

ipq = ip * iq ;   (8.7)

-          індивідуальний індекс загальної собівартості продукції

izq = iz * iq ;    (8.8)

-          індивідуальний індекс валового збору певного виду сіль-

ськогосподарської продукції

iyh = iy * ih ,    (8.9)

y1

де iy = – індивідуальний індекс врожайності культури з

y0

1 га.

Індивідуальні індекси можуть розраховуватись у вигляді індексного ряду за декілька періодів. При цьому існує два спо-соби розрахунку індивідуальних індексів: ланцюговий і базис-ний. При ланцюговому способі розрахунку за базу порівняння приймається індексована величина сусіднього минулого періо-ду. При цьому база розрахунку в ряду постійно змінюється. На-приклад, для індексу фізичного обсягу продукції ланцюгові ін-q1

декси за різними періодами розраховуються так: i10 = ,

q0

q2        q3

i21 = , i32 = і т.д. При базисному способі розрахунку за

q1        q2

базу приймається незмінна індексована величина якогось одного періоду. Наприклад, для розглянутого випадку базисні індекси

q1

фізичного обсягу продукції розраховуються так: i10 = ,

q0

q2        q3

i20 = , i30 = і т.д.

q0        q0

Між ланцюговими і базисними індивідуальними індек-сами існує такий взаємозвязок: добуток ланцюгових індексів дорівнює базисному індексу крайніх періодів. Наприклад, для індексу фізичного обсягу продукції:

iq * iq * iq = iq .          (8.10)

10        21        32        30

Частка від ділення наступного базисного індексу на по-передній дорівнює відповідному ланцюговому індексу:

iq : iq = iq .      (8.11)

20        10        21

Тому при наявності ланцюгових індексів можна перейти до базисних, а при наявності базисних - до ланцюгових без пря-мого розрахунку.