Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Середні показники ряду динаміки : Статистика : Бібліотека для студентів

7.3. Середні показники ряду динаміки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Щоб мати узагальнюючі характеристики ряду динаміки явища розраховують також середні показники: середні рівні ди-намічного ряду; середні з аналітичних показників.

Методи обчислення середніх рівнів динамічних рядів за-лежать від статистичної структури показників.

В інтервальному ряді з рівними інтервалами часу засто-совують середню арифметичну просту, а для нерівних інтерва-лів - середню арифметичну зважену:

- У\УІ _ У]УІ*І

у = ——; У = ^^        ,           (7.13)

п          Ь*І

де U - тривалість часу, протягом якого зберігалося зна-чення рівня у{, п - число рівнів ряду.

У моментних динамічних рядах з рівними проміжками між датами середній рівень обчислюється за формулою серед-ньої хронологічної:

1          1

Уі +У2 +Уз +--- + Уп-і "'—Уп

у = —  . (7.14)

п-1

Якщо відрізки часу між датами для моментних рядів різні,

то використовують формулу середньої арифметичної зваженої:

t

           

У=^Щ^           ,           (7.15)

/ Л

де у\- середні рівні окремих інтервалів часу

, (УІ + УІ+І )

у' = ^1—         ; tt - тривалість відповідних інтервалів.

2 Якщо для моментного ряду динаміки є дані тільки на початок і кінець періоду, то середній рівень може бути розрахо-ваний за формулою:

- Уп + У„

у = ———,     (7.16)

де у0, у» - рівні відповідно на початок і кінець періоду.

До середніх з аналітичних показників відносяться такі: середній абсолютний приріст; середній темп зростання; серед-ній темп приросту.

Середній абсолютний приріст Л характеризує середню швидкість зростання (або зменшення) п рівнів ряду динаміки. Для моментних та інтервальних рядів середній абсолютний при-ріст обчислюється за формулою:

Т          Zu^l     -7        УП ~У0

А=——, або А=——,           (7.17)

т          т

дет- число ланцюгових абсолютних приростів (т=п-1). Середній темп зростання К показує, в скільки разів у середньому кожен даний рівень більший (або менший) від попе-реднього рівня. Для рядів динаміки з рівними інтервалами сере-дній темп зростання розраховується за формулою середньої ге-ометричної:

К =,VJК1 * К2 * -Кт , (7.18)

де Кі - темп зростання за окремі періоди часу; т - число ланцюгових темпів зростання (т=п-1).

Цю формулу можна записати інакше, якщо врахувати,

„          у„         — [уі

що Кj * К2* ■■■* Кт =■      К=т^-,

Уо       \Уо

де у0, у» - початковий та кінцевий рівні ряду динаміки. На основі середнього темпу зростання визначають сере-дній темп приросту Т , який показує, на скільки процентів у середньому збільшується (зменшується) цей рівень порівняно з попереднім. Його обчислюють за формулою:

Т =К(%)-100,% .        (7.19)

Для всебічної характеристики зміни соціально-економічних явищ у часі визначення тільки показників динаміки та їхніх середніх величин не досить. У зв’язку з цим статистика рекомендує ряд спеціальних прийомів обробки та аналізу рядів динаміки.