Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

6.1. В результаті обстеження 8 робітників підприємства мають місце такі дані:

Таблиця 6.6

Номер робітника       1          2          3          4          5          6          7          8

Стаж роботи, років   1          3          4          2          5          7          8          9

Виробка 1 робітника за зміну, шт.   80        90        120      100      110      150      160      130

Необхідно: 1) вибрати факторну та результативну озна-ки; 2) обгрунтувати вид рівняння регресії; 3) розрахувати пара-метри регресії; 4) дати графічне відображення теоретичної за-лежності; 5) проаналізувати параметри рівняння регресії. Зро-бити висновки.

6.2. За даними обстеження 10 сімей міста доходи та ви-трати на непродовольчі товари за місяць такі:

Таблиця 6.7

Номер сім’ї 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доход на 1 члена сім’ї,         100      120      110      115      125      130      125      140      140      150

грн                                                                                                               

Витрати на промислові       12        13        18        19        20        20        25        30        31        35

товари, грн                                                                                                             

Необхідно виконати завдання задачі 6.6.3. При обстеженні 7 сімей відомі такі дані про доходи і споживання молока:

Таблиця 6.8

Номер сім’ї     1          2          3          4          5          6          7

Доход на 1 члена сім’ї, грн  54        63        74        90        112      140      190

Споживання мо-лока, л       8          10        11        13        15        17        19

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.4. В результаті обстеження 10 однорідних підприємств відомі такі дані:

Таблиця 6.9

Номер підприємства            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Електроозброє-ність праці на 1 робітника, квт.*год        5          4          6          7          3          4          6          7            4          3

Випуск готової продукції на 1 ро-бітника, тис.грн           6,3       6,0       7,5       8,5       3,5       6,2       7,5       8,7            6,0       3,7

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.5. За даними обстеження 6 однорідних підприємств випуск продукції та собівартість одного виробу такі:

Таблиця 6.10

Номер підприємства            1          2          3          4          5          6

Випуск продукції, тис. шт.   2,0       3,5       4,0       4,5       5,5       6,0

Собівартість 1 вибору, грн  19        17        18        16        15        14

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.6. За даними звітів 10 магазинів товарооборот і товарні запаси відповідають таким даним:

Таблиця 6.11

Номер магазину        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Товаро-оборот, тис.грн       40        55        64        75        82        94        104      110      115      120

Товарні запаси, тис. грн      2,8       4,3       4,6       4,9       5,6       6,4       7,7       7,9       10,2     9,8

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.7. За даними звітів 10 промтоварних магазинів міста відомі такі дані:

Таблиця 6.12

Номер магазину        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Товаро-оборот, тис.грн       7          10        15        20        30        45        60        80        90        100

Рівень витрат обсягу у відсо-тках до това-рообороту      10        9          7,5       6,0       6,3       6,2       6,0       5,8            5,4       5,0

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.8. Відомі такі дані про витрати 7 сімей на товари спо-живання:

Таблиця 6.13

Номер сім’ї     1          2          3          4          5          6          7

Доход на 1 члена сім’ї, грн  54        63        74        90        112      140      190

Витрати на 1 члена сім’ї, грн          1,5       2,0       3,5       5,5       9,5       14,0     16,0

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.9. За даними обстеження 10 однорідних підприємств відомі такі дані:

Таблиця 6.14

Номер підп-риємства           1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Випуск про-дукції, тис. шт.  1,0       0,5       0,7       0,3       0,25     0,34     0,13     0,08     0,22     0,58

Витрати ма-теріалу на одиницю продукції, грн   1,6       1,0       8,5       5,0       4,4       2,0       6,0       7,5       3,8            1,4

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

6.10. Відомі такі дані про доходи та витрати на культур-но-освітні заходи 7 сімей за місяць (на 1 члена сім’ї, грн):

Таблиця 6.15

Номер сім’ї     1          2          3          4          5          6          7

Доход, грн     54        63        74        90        112      140      190

Витрати, грн  5          7          8          10        14        22        25

Необхідно виконати завдання задачі 6.1.

За даними задач 6.11-6.17 (див. табл. 6.16 – 6.22) дати оцінку тісноті зв’язку між ознаками та зробити висновки.

6.11. Фондовіддача та продуктивність праці за підприєм-ствами характеризуються такими даними:

Таблиця 6.16

Номер підпри-ємства           1          2          3          4          5          6          7

Фондовіддача, грн    1,10     1,18     1,11     1,04     1,02     1,04     1,25

Продуктивність праці, грн   1390    1840    1580    1210    1520    1312    2040

6.12. Є такі дані за групою однорідних підприємств:

Таблиця 6.17

Номер підприємства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Електроозброєнність на 1 робітника, квт•год       3          6          3          10        4          9          3          7          4            6

Випуск продукції на 1 робітника, т 4          7          5          10        5          10        4          8          7          7

6.13. Є такі дані за 10 однорідними підприємствами:

Таблиця 6.18

Номер підпри-ємства           1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Основні фонди, тис.грн       530      590      710      750      840      860      960      1020    1030    1000

Випуск продукції, тис.грн    12,1     12,0     12,8     13,2     13,4     13,5     13,7     14,0     14,1     14,0

6.14. За даними 8 цукрових заводів виходу цукру з 1 т переробленої сировини залежать від цукристості буряків таким чином:

Таблиця 6.19

Номер заводу 1          2          3          4          5          6          7          8

Цукристість, %          15,9     15,8     17,2     16,4     16,0     15,3     17,1     16,6

Вихід цукру з 1 т буряків, кг 130      131      141      137      128      127      134      133

6.15. За результатами аудиторського звіту про діяльність 10 комерційних банків встановлено, що розмір кредитної ставки та дохідність кредитних операцій співвідносяться таким чином:

Таблиця 6.20

Номер банку  1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Кредитна ставка, %  63        66        67        62        63        64        67        68        66        61

Дохідність від креди-тних опе-рацій, %    34        30        29        26        36        32        31        32        30        29

6.16. Встановлено за даними спостереження, що окуп-ність витрат на радіоприлади залежить від строку освоєння їх виробництва:

Таблиця 6.21

Номер про-дукції      1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Строк осво-єння, років        6          5          7          9          2          3          8          11        4          5

Сукупність витрат, тис.грн  10,3     7,8       13,8     12,4     1,2       3,4       13,2     9,9       5,8       12,5

6.17. За даними лабораторних досліджень встановлена залежність щодо виходу хлібі з 1 кг борошна від його вологості:

Таблиця 6.22

Вологість борошна, %          13,0     13,4     13,6     14,1     13,3     13,8     13,1     13,7     14,5     13,3     13,4     14,2

Вихід хліба, кг            1,44     1,37     1,31     1,30     1,41     1,32     1,43     1,34     1,31     1,43     1,34     1,30

6.18-6.27. За даними задач 6.11 – 6.17 (див. табл. 6.16 – 6.22) дати оцінку значимості зв’язку між ознаками та зробити висновки.

6.28. Розподіл зареєстрованих шлюбних пар за сімейним станом нареченого та нареченої характеризуються даними:

Таблиця 6.23

Наречена

Наречений     Не перебувала в шлюбі        Перебувала в

шлюбі

(розлучена, вдова)    Разом

Не перебував у шлюбі          85        15        100

Перебував у шлюбі (розлу-чений, вдівець)           13        17        30

Всього 98       32        130

Визначте коефіцієнт асоціації, зробіть висновки про поширеність однорідних за сімейним станом шлюбів (не пере-бував у шлюбі, перебував у шлюбі).

6.29. За результатами психологічного тестування дітей частина з них потребує уваги психологів за емоційним станом. На основі коефіцієнта асоціації визначте ступінь залежності емоційних відхилень у дітей від сімейного стану:

Таблиця 6.24

Сімейний стан          Емоційний стан дитини      Разом

 

            В нормі           Відхилення від норми         

 

Повна сім’я    95        15        110

Не повна сім’я           55        25        80

Всього            150      40        190

Зробити висновки.

6.30. За результатами маркетингового обстеження телег-лядачів щодо використання рекламного часу получені такі дані:

Таблиця 6.25

Місце реклами в ефірному часі       Кількість респондентів, які дивляться телерекламу, %    Разом

 

            Уважно          Неуважно      

 

Під час фільму           48        14        62

Перед фільмом          15        23        38

Всього            63        37        100

На основі коефіцієнту асоціації зробіть відповідні ви-сновки.