Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Статистика : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Чому виникає потреба в встановленні зв’язку між ознака-ми явищ?

2.         Які ознаки називаються факторними? результативними?

3.         Який зв’язок між ознаками називають функціональним? Наведіть приклади.

4.         Який зв’язок між ознаками називають стохастичним? На-ведіть приклади.

5.         Який зв’язок між ознаками називають кореляційним? На-ведіть приклади.

6.         Що являє собою рівняння регресії?

7.         Що називається лінією регресії?

8.         Хто є основоположниками теорії кореляції;

9.         Які умови використання теорії кореляції?

 

10.       Що являє собою кореляційно-регресійний аналіз (КРА)?

11.       Суть регресійного аналізу.

12.       Які рівняння регресії називають парними, множинними?

13.       Суть кореляційного аналізу.

14.       Які найбільш розповсюджені в економіці та управлінні види рівнянь парної регресії? Які лінії регресії вони опи-сують?

15.       В чому полягає суть методу найменших квадратів?

16.       Наведіть приклади використання лінійної залежності па-рної регресії. Поясніть структуру і вид залежності.

17.       Наведіть приклади використання параболічної залежнос-ті парної регресії. Поясніть структуру і вид залежності.

18.       Наведіть приклади використання гіперболічної залежно-сті парної регресії. Поясніть структуру і вид залежності.

19.       Наведіть приклади використання степеневої залежності парної регресії. Поясніть структуру і вид залежності.

20.       Поясніть поняття тісноти та значимості зв’язку між ознаками.

21.       Характеристики тісноти зв’язку: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції.

22.       Статистичні критерії значимості зв’язку між ознаками: F-критерій Фішера; t-критерій Ст’юдента.

23.       Що означає поняття ступені вільності у критеріях оцінки значимості зв’язку між ознаками?

24.       Які методи оцінки зв’язку між ознаками називають не-параметричними?

25.       Як оцінюється тіснота зв’язку між атрибутивними озна-ками за допомогою таблиць взаємної спряженності?

26.       Поясніть структуру статистичного критерію “хі”-квадрат” в оцінці тісноти зв’язку між ознаками? Як ви-бирається табличне значення цього критерію?

27.       Структура формули для коефіцієнтів взаємної спряжено-сті Чупрова і Крамера.

28.       В яких випадках використовуються чотирьохклітинні таблиці взаємної спряженості?

29.       Коефіцієнти асоціації та контингенції: їх структура та призначення.

30.       Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена і його призначення.