Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Механічна вибірка : Статистика : Бібліотека для студентів

5.6. Механічна вибірка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Механічною називається така вибірка, при якій генера-льна сукупність обсягом N одиниць, розташованих у певному порядку (за зростанням або зменшенням, за алфавітом, геогра-фічним положенням тощо), розділяються на n рівних частин і з

N кожної частини обстежується одна одиниця. Відношення

n

називається інтервалом вибірки. Наприклад, якщо відбір скла-дає 5% від генеральної сукупності працюючих на підприємстві, розміщених у списку за алфавітним порядком, то обстежують кожного 20-го працюючого (5% - це 1/20 спискового складу

100 працюючих). Інтервал вибірки буде дорівнювати = 20% . За

початок відрахунку при обстеженні генеральної сукупності в списках приймають або початкову одиницю, визначену випад-ковим відбором (при невпорядкованому розміщенні одиниць генеральної сукупності) або середину першого інтервалу (якщо одиниці в списку розміщені за певною ознакою – зростанням або збільшенням).

Механічна вибірка дуже зручна у випадках, коли вже є списки одиниць, складені в тому чи іншому порядку, або тоді, коли ми не можемо заздалегідь скласти список одиниць генера-льної сукупності і які з’являються поступово на протязі якогось періоду (наприклад: при обстеженні покупок в магазині обсте-жити кожного 10-го покупця; при контролі якості продукції – провірити кожну 5-ту деталь, яка зійшла зі станка).

Помилки вибірки при механічному відборі одиниць обчис-люють за формулами простої випадкової безповторної вибірки.

З метою економії часу та засобів іноді буває зручно об-стежувати не всю вибіркову сукупність, а частину її, тобто здійснити підвибірку з одиниць первісної вибірки. Цей спосіб нази-вають двохфазовим, а при наявності декількох підвибірок – ба-гатофазовим. Останній спосіб найчастіше використовують у тих випадках, коли кількість необхідних для визначення показ-ників має різну точність (наприклад, у випадках різного ступеня варіації показників). Помилки при багатофазовій вибірці розра-ховуються на кожній фазі окремо.

Іноді буває доцільним взяти з сукупності дві або більше незалежних між собою вибірок, використовуючи для кожної з них однаковий спосіб відбору. Такі вибірки називають взаємно-проникнутими вибірками. Перевага таких вибірок полягає в то-му, що вони дозволяють отримати окремі і незалежні оцінки тих або інших ознак сукупності.