Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Статистика : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Вступ  10

Частина 1. Теорія статистики          12

Глава 1. Предмет і метод статистики. Організація

статистики в Україні             12

1.1.Статистика як наука        12

1.2.      Предмет статистики та її категорії  16

1.3.      Методологія статистики       20

1.4.      Організація статистики в Україні та на

міжнародному рівні  22

Питання для самоконтролю             23

Глава 2. Статистичне спостереження        25

2.1.      Сутність статистичного спостереження та вимоги до нього      25

2.2.      Програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження     26

2.3.      Форми, види та способи спостереження  30

2.4.      Помилки спостереження та методи їх контролю              33

Запитання для самоконтролю         35

Методичні вказівки до рішення типових задач      36

Задачі  38

Глава 3. Зведення, класифікації та групування

статистичних даних              47

3.1.      Суть та організація статистичного зведення          47

3.2.      Класифікації в економічній практиці           50

3.3.      Групування статистичний даних    51

3.4.      Ряди розподілу           55

3.5.      Статистичні таблиці             58

3.6.      Статистичні графіки              62

Питання для самоконтролю             67

Методичні вказівки до рішення типових задач      68

Задачі  Глава 4. Статистичні показники    85

4.1.      Види, типи та значення статистичних показників           85

4.2.      Абсолютні та відносні величини     87

4.3.      Середні величини     92

4.4.      Показники варіації     99

Питання для самоконтролю             103

Методичні вказівки до рішення типових задач      104

Задачі  111

Глава 5. Вибіркове спостереження             122

5.1.      Поняття про вибіркове спостереження      122

5.2.      Характеристики генеральної та вибіркової сукупності     124

5.3.      Помилки вибіркового спостереження        126

5.4.      Закон великих чисел             127

5.5.      Проста випадкова вибірка    129

5.6.      Механічна вибірка     132

5.7.      Районована (типова) вибірка           133

5.8.      Серійна вибірка         135

5.9.      Ступенева вибірка     136

 

5.10.    Малі вибірки  137

5.11.    Поняття про метод моментних спостережень       139

Питання для самоконтролю             140

Методичні вказівки до рішення типових задач      142

Задачі  150

Глава 6. Статистичні методи аналізу кореляційних

зв’язків            162

6.1.      Види зв’язку між ознаками явищ     162

6.2.      Регресійний аналіз     164

6.3.      Кореляційний аналіз             169

6.4.      Аналіз зв’язку між атрибутивними ознаками        171

Питання для самоконтролю             175

Методичні вказівки до рішення типових задач      176

Задачі  Глава 7. Ряди динаміки        191

7.1.      Елементи та види рядів динаміки. Приведення

рядів динаміки до порівнюваного виду      191

7.2.      Показники рядів динаміки    196

7.3.      Середні показники ряду динаміки  199

7.4.      Методи обробки динамічних рядів             201

7.5.      Вимірювання сезонних коливань в рядах

динаміки         209

Питання для самоконтролю             212

Методичні вказівки до рішення типових задач      214

Задачі  223

Глава 8. Індекси та їх використання в

економіко-статистичних дослідженнях      234

8.1.      Поняття індексів та їх роль у статистико-

економічному аналізі             234

8.2.      Класифікація індексів            236

8.3.      Індивідуальні індекси            238

8.4.      Агрегатна форма загальних індексів кількісних

показників      241

8.5.      Агрегатна форма загальних індексів якісних

і змішаних показників            244

8.6.      Середньозважені індекси      250

8.7.      Загальні індекси середніх величин              252

Питання для самоконтролю             253

Методичні вказівки до рішення типових задач      254

Задачі  268

Частина 2. Економічна та соціальна статистика    278

Глава 9. Методологічні основи економічної та

соціальної статистики           278

9.1.      Мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників        278

9.2.      Категорії економічної статистики    280

9.3.      Основні класифікації в економічній статистиці     281

Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в Україні          Питання для самоконтролю            287

Глава 10. Система національних рахунків             288

10.1.    Виникнення системи національних рахунків

і її порівняння з іншими економічними моделями            288

10.2.    Загальні принципи побудови СНР та її

класифікація    289

10.3.    Основні макроекономічні показники СНР             291

Питання для самоконтролю             299

Методичні вказівки до рішення типових задач

з розрахунку макроекономічних показників           301

Задачі  304

Глава 11. Статистика національного багатства     318

11.1.    Поняття національного багатства та його класифікація у СНР    318

11.2.    Статистика основного капіталу       320

 

11.2.1. Класифікація основного капіталу та методи його вимірювання             320

11.2.2. Баланс основного капіталу  325

11.2.3. Показники руху, стану та використання основних засобів          325

11.2.4. Індексний аналіз ефективності використання основних засобів            328

11.3.    Статистика оборотних засобів         330

11.3.1. Класифікація і структура оборотних активів          330

11.3.2. Показники ефективності використання оборотних засобів         332

11.3.3. Індексний метод аналізу використання матеріальних ресурсів  334

11.4.    Джерела інформації про основні і оборотні

засоби             336

Питання для самоконтролю             338

Методичні вказівки до рішення типових задач      340

Задачі  Глава 12 Статистика продукції       358

12.1.    Види, типи та форми продукції       358

12.2.    Методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств        360

12.3.    Статистика продукції сільського господарства      363

12.4.    Статистика продукції інших галузей           367

12.5.    Джерела інформації про промислову і сільськогосподарську продукцію           370

Питання для самоконтролю             371

Методичні вказівки до рішення типових задач      373

Задачі  382

Глава 13. Статистика ринку та цін              396

13.1.    Статистичне вивчення ринку, методи його аналізу та показники         396

13.2.    Статистичний аналіз товарообороту на ринку      405

13.3.    Статистика цін та тарифів    410

 

13.3.1. Види цін і тарифів      410

13.3.2. Вимірювання динаміки цін індексним методом    413

13.4.    Джерела інформації про товарооборот та ціни

на споживчому ринку           417

Питання для самоконтролю             418

Методичні вказівки до рішення типових задач      420

Задачі  428

Глава 14. Статистика праці              438

14.1.    Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху             438

14.2.    Робочий час та його використання            442

14.3.    Ефективність праці, її показники та методи вимірювання           444

14.4.    Статистичне вивчення оплати праці         447

14.5.    Джерела інформації про чисельність

персоналу, використання робочого часу та

оплати праці  453

Питання для самоконтролю             454

Методичні вказівки до рішення типових задач      Задачі 463

Глава 15. Статистика витрат виробництва

та фінансових результатів господарської діяльності          474

15.1.    Завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності        474

15.2.    Класифікація витрат на продукцію              475

15.3.    Собівартість продукції та її обчислення      476

15.4.    Показники фінансових результатів господарської діяльності       480

15.5.    Джерела інформації про витрати на продукцію та фінансові результати господарської діяльності    485

Питання для самоконтролю             486

Методичні вказівки до рішення типових задач      487

Задачі  494

Глава 16. Статистика ефективності економічної

діяльності        506

16.1.    Ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки           506

16.2.    Показники ефективності економічної діяльності в міжнародній економіці        509

Питання для самоконтролю             516

Методичні вказівки до рішення типових задач      517

Задачі  522

Глава 17. Статистика населення     525

17.1.    Категорії населення та їх характеристики  525

17.2.    Статистичні показники природного та

механічного руху населення             526

17.3.    Статистика зайнятості та безробіття           526

17.4.    Джерела інформації про населення, його чисельність та зайнятість       530

Питання для самоконтролю             531

Методичні вказівки до рішення типових задач      532

Задачі  Глава 18. Статистика рівня життя населення       547

18.1.    Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники  547

18.2.    Макроекономічні показники життєвого рівня населення            548

18.3.    Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств           549

18.4.    Соціальні та демографічні показники життєвого рівня     552

Питання для самоконтролю             554

Методичні вказівки до рішення типової задачі      555

Задачі  557

Тестові завдання [17,47] за кредитно-модульною

системою контролю знань студентів          569

Список літератури