Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до вирішення типової задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до вирішення типової задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача. Логічний і арифметичний контроль даних. Перевірити правильність даних графи (стовпця) 4 та підсумко-вих показників у звітності торгівельного підприємства за квар-тал (тис.грн):

Таблиця 2.1 Показники звітності торгівельного підприємства за квартал

                                                                      

            А         1          2          3          4          5

1          М’ясо  32        270      60        212      30

2          Масло рос-линне      20        95        5          900      20

3          Цукор  35        215      13        213      32

4          Кондитерські вироби           55        210      8          197      60

            В цілому         142      790      86        712      142

Розв’язання

Треба мати на увазі, що рух товарів у торговому підпри-ємстві можна представити у балансовій формі, яка має вигляд такого рівняння:

залишок

надходження витрати          залишок на

на початок +  =          +

за період         за період         кінець періоду

періоду

гр. 1 + гр. 2 = гр. 3 + гр. 4 + гр. 5.

Тоді гр. 4 = гр. 1 + гр. 2 – гр. 3 – гр. 5.

При перевірці даних здійснюється логічний та арифме-тичний контроль.

За товарною групою „М’ясо” зіставляємо залишки, над-ходження та продаж. Має місце розбіжність: 32+30+212=272 (залишки і продаж); 270 (надходження). Арифметичний конт-роль здійснюємо за балансовим рівнянням: 32+270=60+212+30, тобто 302=302. Перевіряємо графу 4 (роздрібна продаж): 32+270-60-30=212. Відповіді пов’язані як логічно, так і арифме-тично.

За товарною групою „Масло рослинне” звертає увагу у гр. 4 цифра 900. Перевіряємо, чи виконується балансове рівнян-ня: 20+90≠5+900+20. Рівняння не виконується. На основі даних таблиці розраховуємо дані гр. 4: гр. 4=20+95-5-20=90. Тепер пе-ревіряємо балансове рівняння: 20+95=5+90+20, тобто 115=115. Воно виконується. Тому видно, що в наявності помилка. Ма-буть, при заповненні звіту замість цифри 90 механічно була вне-сена цифра 900, тобто проставлено зайвий нуль. Вносимо ви-правлення: в гр. 4 замість 900 ставимо 90.

За аналогією перевіряємо кожен рядок звіту за товарни-ми групами.

За товарною групою „Цукор” не виконується балансове рівняння: 35+215≠13+213+32. Перевіряємо розрахунок гр. 4: гр. 4=35+215-13-32=205. В звіті записано 213, що свідчить про те, що допущена арифметична помилка. Вносимо виправлення в гр. 4 таблиці 2.1: замість 213 записуємо 205.

За товарною групою „Кондитерські вироби” балансове рівняння виконується: 155+210=8+197+60, тобто 265=265. Ари-фметична помилка відсутня.

Далі перевіряємо підсумкові показники звіту за табли-цею 2.1, додаємо дані за кожним рядком окремо, а потім ув’язуємо їх у балансове рівняння. Результати за гр. 1,2,3,5 роз-раховані правильно. За гр. 4 з урахуванням внесених змін одержуємо : гр. 4=212+90+205+197=704. Записуємо це число замість 712. Тоді дані в цілому відповідають балансовій схемі: 142+790=86+704+142, тобто 932=932.

Звіт перевірено, виправлення внесено, дані можна вико-ристовувати для оперативної та аналітичної роботи.