Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.2. Статистичні показники природного та механічного руху населення : Статистика : Бібліотека для студентів

17.2. Статистичні показники природного та механічного руху населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

В статистиці населення розрізняють природний та меха-нічний рух населення. Природний рух – це рух, що змінює чисе-льність та склад населення шляхом його оновлення. Механічний рух означає рух населення за рахунок його територіального пе-реміщення.

До показників природного руху населення відносять такі:

а)         абсолютні показники:

•          кількість народжених за рік (N);

•          кількість померлих за рік (М);

•          природний приріст (N-M);

•          число зареєстрованих шлюбів за рік (С);

•          кількість зареєстрованих розлучень за рік (D);

б)         відносні показники:

n =

%o;

(17.4)

•          коефіцієнт народжуваності

N *1000

коефіцієнт смертності

M*1000 .. , %o;

(17.5)

m =

S

коефіцієнт дитячої смертності Мд

S

 

           

(17.6)

N

Ксм.дит

де Мд – кількість дітей, які померли віком до 1 року за

рік;

або Ксм.дит

(17.7)

1000, %o,

М, М7

—- + —-Nj N0

де Мi - кількість дітей, які померли до 1 року в даному році, з кількості дітей, які народились у цьому році;

М2 - кількість дітей, які померли в даному році, з кі-лькості народжених в минулому році;

JV; - кількість народжених у цьому році;

N0 - кількість народжених в минулому році;

• коефіцієнт шлюбності

С*1000 _.

с =

%0;      (17.8)

S

 

коефіцієнт розлучуваності

 D* 1000 ..

(17.9)

d =       =          , %о;

S

 

коефіцієнт природного приросту населення

N -М ..

Кпп ==%о;     (17.10)

S

 

коефіцієнт життєвості населення (коефіцієнт Покровського)

Кж = — * 100 %о.

(17.11)

Зазначені показники є загальними коефіцієнтами інтен-сивності. Існують також спеціальні, часткові та сумарні коефіці-єнти.

Показниками механічного руху населення є такі:

а) абсолютні показники:

•          кількість прибулих на постійне місце проживан-ня за рік (П);

•          кількість вибулих на постійне місце проживання в інші міста за рік (В);

•          валова міграція (ВМ):

ВМ=П+В;

 

механічний приріст (МП)

МП=П-В; б) відносні показники:

•          коефіцієнт прибуття

П* 1000

Кп=     =          , ‰;     (17.12)

S

КВ=    =          , ‰;     (17.13)

•          коефіцієнт вибуття

В* 1000

S коефіцієнт механічного приросту населення

(П-В)* 1000

КМ. П=          =          , ‰; (17.14)

• коефіцієнт загального приросту

(N-M + П-В)*1000

КЗ . П=           =          , ‰. (17.15)

Для статистичної оцінки демографічної ситуації викори-стовуються методи розрахунку чисельності населення на перс-пективу.

Найбільш простим є обчислення середньорічних темпів росту чисельності населення за визначений період часу:

Т =т

і

—-,     (17.16)

S0

де Т - середньорічний темп росту; S0 і S„ - початковий та кінцевий абсолютні рівні ряду динаміки; m - число періодів (m=n-l); п - число рівнів ряду динаміки..

Може бути використана формула методу екстраполяції:

St = S0 \ 1 + З. П , осіб, (17.17)

1000

де St - чисельність населення в прогнозний період; So – чисельність населення в початковий період; КЗ.П – середньоріч-ний коефіцієнт загального приросту населення; t – кількість ро-ків від початкової дати.