Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 17. Статистика населення 17.1. Категорії населення та їх характеристики : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 17. Статистика населення 17.1. Категорії населення та їх характеристики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Статистика населення є давньою галуззю статистичної науки, мета якої полягає в вивченні кількісної сторони населен-ня в конкретних умовах суспільного розвитку. У завдання ста-тистики населення входить вивчення і характеристика: чисель-ності населення і його розміщення за територією та місцем про-живання; природного та механічного руху населення (народжу-ваності, смертності, приросту населення, міграцій, шлюбів та розлучень тощо); складу населення за соціальним станом, занят-тям і професією, національністю, віком, статтю, освітою і т.і.

Чисельність населення, як основна кількісна характерис-тика, враховується за такими категоріями: постійне населення (ПН), яке постійно проживає в даному населеному пункті; наяв-не населення (НН), яке знаходиться на момент обліку населення на даній територіальній одиниці; тимчасово проживаюче насе-лення (ТП); тимчасово відсутнє населення (ТВ).

Між цими категоріями населення існує такий зв’язок: ПН=НН-ТП+ТВ.

Для характеристики чисельності населення в любому пункті за даний період розраховується середня чисельність на-селення S як:

•          середня арифметична, якщо відомі показники чисе-

льності населення на початок Sп і на кінець Sк періоду

77 (Sп+Sк)

£_        осіб;    (17.1)

•          середня хронологічна для моментного ряду при наяв-

ності даних про чисельність населення Sі на п рівних інтервалів

за часом

( 1        1          ^І

\—S1+S2+... + Sn_1+ — Sn

S =      , осіб. (17.2)

(п-1)

Чисельність населення для окремих територій може ха-рактеризуватися таким показником як щільність населення:

s

F

p

           

(17.3)

осіб/км.кв,

де F – площа території в квадратних кілометрах.

Серед ознак групувань в статистиці населення значне мі-сце належить демографічній ознаці, згідно з якою населення групується за статтю, віком, сімейним станом, національніс-тю. Окрім демографічного групування використовуються гру-пування за місцем проживання (міське та сільське населення), за джерелами засобів існування, рівнем освіти тощо.