Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

16.1. Є такі умовні дані за країною (млрд.дол.):

Таблиця 16.3

Показник        Період

 

            базисний        поточний

1. Національний дохід          128      207

2. Амортизація основного капіталу            12        23

3. Матеріальні витрати (без амор-тизації) 108      149

4. Фонд оплати праці робітників сфери матеріального виробництва   37        52

Визначити: 1) показники ефективності суспільного ви-робництва в базисному і поточному періодах; 2) динаміку цих показників за рахунок зміни національного доходу та обсяг ви-трат. Зробити висновки.

16.2. За даними задачі 16.1 визначити частинні показники ефективності суспільного виробництва та їх відносну економію в поточному періоді у зрівнянні з базисним. Зробити висновки.

16.3. За статистичною звітністю країни є такі дані (млрд.дол.):

Таблиця 16.4

Показник        Період

 

            базисний        поточний

1. Національний дохід          128      207

2. Середня вартість основ-ного капіталу   196      300

3Середньорічна вартість оборотного капіталу      76        120

4. Ресурси праці матеріаль-ного виробництва     48        68

Визначити: 1) показники ефективності суспільного ви-робництва; 2) динаміку цих показників в цілому та за фактора-ми; 3) абсолютний приріст національного доходу за рахунок ефективності суспільного виробництва і обсягу ресурсів. Зро-бити висновки.

16.4. За даними задачі 16.3 визначити частинні показни-ки ефективності, відносну економію в поточному періоді у зрів-нянні з базисним. Зробити висновки.

16.5. Є такі умовні дані за країною (млн.дол.):

Таблиця 16.5

Галузь Обсяг виробленої про-дукції за період       Середньорічна сукупна вартість ресурсів сфери матеріального виробни-цтва за період

 

            базисний        поточний       базисний        поточний

А         2,24     4,32     1,37     2,50

Б          5,68     9,94     2,68     4,52

В         6,95     9,91     4,98     7,10

Визначити рівень і динаміку ефективності галузей. Зро-бити висновки.

16.6.    За даними задачі 16.5 визначити індекси середньої ефективності виробництва змінного, фіксованого складу, струк-турних зрушень. Зробити висновки.

16.7.    За даними задачі 16.6 визначити абсолютну відно-сну зміну ефективності виробництва в поточному періоді у зрів-нянні з базисним за рахунок зміни ефективності окремих галу-зей та обсягу ресурсів. Зробити висновки.

16.8.    Індекс національного доходу склав 125%, індекс фонду оплати праці – 115%. Визначити відносну економію оплати праці, якщо в поточному періоді він склав 220 млрд.дол. Зробити висновки.

16.9.    Визначити індекси національного доходу та еко-номічної ефективності суспільного виробництва, якщо в поточ-ному періоді у зрівнянні з базисним витрати праці збільшились на 6%, продуктивність праці – на 4%, частка матеріальних ви-трат у сукупному продукті знизились з 49 до 47%, а обсяг ресу-рсів сфери матеріального виробництва збільшився на 12%. Зро-бити висновки.

16.10.  Визначити відносну економію виробничих ресур-

сів, якщо індекс національного доходу склав 1,15, а обсяг виро-

бничих ресурсів у поточному періоді – 195 млрд.дол. і зріс на

25%. Зробити висновки.