Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Розрахунок показників ефективності суспі-льного виробництва. Є такі дані за економікою країни (млрд.дол.)

Таблиця 16.1

Показник        Період

 

            базисний        поточний

1          2          3

1. Створений національний дохід у фактичних цінах      158      266

2. Середньорічна вартість основ-ного капіталу    214      336

3. Середньорічна оборотного ка-піталу     85        135

4. Ресурси праці матеріального виробництва       53        86

Визначити: 1) загальні показники ефективності суспіль-ного виробництва; 2) динаміку ефективності; 3) частинні показ-ники ефективності; 4) абсолютну економію окремих видів ресу-рсів; 5) абсолютний розмір приросту національного доходу за факторами. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Загальний показник ефективності по відношенню до ресурсів дорівнює:

• в базисному періоді

Ер

НД0    158      158

« 0,449 ;

Фосн0 +Фоб0 + РП0 214+85+53 352

 

в поточному періоді

НД1    266      266

Ер

« 0,478

=          ==

1 Фосн1 +Фоб1 + РП1 336 +135+86 Висновок. У поточному періоді загальний показник ефе-ктивності вище ніж у базисному, що відповідає більшої резуль-тативності праці поточного періоду.

2. Динаміка ефективності:

Ер1 0 ,478

ІЕ = =  ≈1,064 або 106,4%.

Ер1 0 ,478

= Ер0 0 ,449

Висновок. У поточному періоді в зрівнянні з базисним ефективність суспільного виробництва зросла в 1,064 рази, або на (106,4-100,0)=6,4%.

3.         Частинні показники ефективності:

•          основного капіталу:

в базисному періоді - 158:214≈0,738; в поточному періоді - 266:336≈0,792;

•          оборотного капіталу:

в базисному періоді - 158:85≈1,859; в поточному періоді - 266:135≈1,970;

•          ресурсів праці:

в базисному періоді - 158:53≈2,98; в поточному періоді - 266:86≈3,09.

Висновок. Частинні показники основного та оборотного капіталу ресурсів праці у поточному періоді вищі у зрівнянні з аналогічними показниками у базисному періоді.

4.         Відносна економія в абсолютному виразі окремих ви-

дів ресурсів:

•          основного капіталу:

336-214          ≈-24 млрд.дол.;

•          оборотного капіталу:

 266

135-85            ≈ -8 млрд.дол.;

•          ресурсів праці:

 266

86 - 53            ≈ -3 млрд.дол.

Висновок. Результати розрахунку свідчать про те, що за всіма видами ресурсів має місце економія в поточному періоді у зрівнянні з базисним.

5. Абсолютний приріст національного доходу:

•          в цілому 266-158=108 млрд.дол.;

•          в тому числі за рахунок

зростання ефективності суспільного виробництва (0,478-0,449) *0,449≈92 млрд.дол.

Висновок. У поточному періоді в зрівнянні з базисним наці-ональний дохід зріс на 108 млрд.дол., в тому числі за рахунок зрос-тання ефективності суспільного виробництва - на 16 млрд.дол. та динаміки виробничих ресурсів і ресурсів праці - на 92 млрд.дол.

Задача 2. Розрахунок індексів ефективності суспільного виробництва. За даними, наведеними у таблиці 16.2, визначити: 1) індекси змінного складу, фіксованого складу, структурних зру-шень середнього рівня ефективності виробництва; 2) абсолютну зміну середнього рівня ефективності в цілому та за рахунок зміни ефективності окремих галузей і за рахунок зміни структури галузей; 3) абсолютний приріст обсягу виробництва в цілому та за рахунок підвищення ефективності виробництва і за рахунок зміни динаміки обсягу виробничих ресурсів. Зробити висновки.

Таблиця 16.2

Галузь Виробництво продукції за період, млн.дол.          Обсяг виробничих

ресурсів за період,

млн.дол.

 

            базисний        поточний       базисний        поточний

А         620      710      560      570

Б          830      1050    710      860

Всього            1450    1760    1270    1430

Розв’язання

1. Питома вага ресурсів окремих галузей:

А         в базисному періоді 560:1270≈0,441;

в поточному періоді 570:1430≈0,399;

Б          в базисному періоді 710:1270≈0,559;

в поточному періоді 860:1430≈0,601.

Рівень ефективності:

А         в базисному періоді ЕА0=620:560≈1,107;

в поточному періоді ЕАі=710:570≈1,246;

Б          в базисному періоді ЕБ0=830:710≈1,169;

в поточному періоді ЕБ1 =1050:860≈1,221.

Індекс ефективності змінного складу:

І ЗС Z_jEldl 1,246*0,399 + 1,221*0,601 1,231

Е =^    =          *          -1,076,

2_.Eod] 1,107*0,399 + 1,169*0,601 1,144

або 107,9%. Індекс ефективності фіксованого складу:

ФС y\Eidi        1,231   1,231

ІЕ =^   =          «          »1,076

2_^E0dj 1,107*0,399+1,169*0,601 1,144

Індекс ефективності структурних зрушень:

І СЗ HE0dl      1,144

Е = ^   =          «1,003, або

V Egdg 1,221 * 0,601 +1,246 * 0,399

100,3%.

Висновок. Динаміка ефективності суспільного виробниц-тва, визначення за допомогою індексів показує: середній рівень ефективності за рахунок зміни ефективності виробничої діяль-ності у галузях А та Б та за рахунок зміни у структурі галузей у поточному періоді у зрівнянні з базисним періодом збільшився у 1,079 рази, або на (107,9-100,0)=7,9%; середній рівень ефективності за рахунок зміни ефективності за рахунок зміни ефектив-ності виробничої діяльності у галузях А та Б при незмінній їх структурі у поточному періоді у зрівнянні з базисним періодом збільшився в 1,076 рази, або на (107,6-100,0)=7,6%; середній рівень ефективності за рахунок лише змін у структурі галузей А та Б у поточному періоді в зрівнянні з базисним періодом збіль-шився у 1,003 рази або на (100,0-100,0)=0,3%.

2. Абсолютна зміна середнього рівня ефективності складає

∑EJCIJ-∑EQCIQ =1,231-1,141 = 0,09; за рахунок зміни ефективності окремих галузей -

∑Ejdj-∑Egdj =1,231-1,144 = 0,087; за рахунок зміни структури галузей -

∑E0dj -∑E0d0 =1,144-1,141 = 0,003 .

3. Абсолютний приріст обсягу виробництва склав

1760-1450=310 млн.дол., в тому числі за рахунок:

•          підвищення ефективності виробництва

(∑Ejdj -∑Egd0)*Р} = (1,231-1,141)* 1430≈128 млн.дол.;

•          зміни динаміки обсягу виробничих ресурсів

(Рj -Р0)*∑E0d0 =(1430-1270)* 1,141 ≈ 182 млн.дол..

Задача 3. Розрахунок індексів національного доходу та ефективності суспільного виробництва. За звітними даними в поточному періоді в зрівнянні з базисним є такі дані: витрати праці збільшились на 8%; продуктивність праці – на 6%; питома вага матеріальних витрат у сукупному продукті збільшилась з 46 до 47%; обсяг виробничих ресурсів сфери матеріального ви-робництва зріс на 10%. Визначити індекси національного дохо-ду та ефективності суспільного виробництва.

Розв’язання

Індекси національно доходу:

ІНД = 1,08 * 1,06

0,53 0,54

 1,08 * 1,06 * 0,981« 1,123 , або 112,3%.

Висновок. Національний дохід в поточному періоді у зрівнянні з базисним збільшився в 1,123 рази, або на (112,3-100,0)=12,3%.

Індекс ефективності суспільного виробництва:

ІЕ=1,123:1,100≈1,021, або 102,1%.

Висновок. При збільшенні національного доходу ефекти-вність суспільного виробництва зросла в 1,021 рази або на (102,1-100,0)=2,1%