Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

15.1. За підприємством є такі дані:

 

Базисний період

 

Таблиця 15.5

Звітний період

Фактично

 

За планом

 

390

15,0

410

13,0

600

16,Визначити: 1) індивідуальні індекси собівартості оди-ниці продукції планового завдання, виконання плану, динаміки; 2)загальний індекс собівартості. Зробити висновки.

 

Таблиця 15.6

Фактично

 

15.2. За підприємством є такі дані:

Звітний період

Базисний період

 

За планом

 

400

16,0

415

14,0

650

16,Визначити: 1) індивідуальні індекси собівартості оди-ниці продукції планового завдання, виконання плану, динаміки; 2)загальний індекс собівартості. Зробити висновки.

15.3. За підприємством є такі дані:

Таблиця 15.7

Базисний період       Звітний період

            За планом Фактично

                                                          

410 16,5          420 15,0 700 17,0

Визначити: 1) індивідуальні індекси собівартості оди-ниці продукції планового завдання, виконання плану, динаміки; 2)загальний індекс собівартості. Зробити висновки.

15.4. В таблиці наведено такі дані за підприємством:

Таблиця 15.8

Базисний період       Звітний період

            За планом Фактично

                                                          

280

23,0

21,0

24,

Виконати умови задачі 15.1.

15.5. В таблиці наведено такі дані за підприємством:

Таблиця 15.9

Фактично

 

Базисний період

 

Звітний період

 

За планом

 

290

25,0

390

24,0

390

22,Виконати умови задачі 15.1.

15.6. В таблиці наведено такі дані за підприємством:

Таблиця 15.10

Базисний період       Звітний період

            За планом Фактично

                                                          

300 26,0          400 25,0 395 22,5

Виконати умови задачі 15.1.

15.7.    За умовами задачі 15.1 розрахувати загальні індек-си планового завдання, виконання плану, динаміки та загальні зміни у розмірах витрат на виробництво.

15.8.    За умовами задачі 15.2 розрахувати загальні індек-си планового завдання, виконання плану, динаміки та загальні зміни у розмірах витрат на виробництво.

15.9.    Є такі дані про собівартість товарної продукції промислових підприємств:

Таблиця 15.11

Вид про-дукції           Випуск товарної проду-кції, тис.шт            Собівартість одиниці продукції, грн

 

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

Підприємство № 1

А         2220    2710    24        25

Б          260      330      26        24

В         -          180      -          32

Підприємство №2

А         1250    1500    23        21

Б          1600    3100    16        14

В         450      -          29        -

Г          -          -          25        26

Розрахувати за підприємствами індекси собівартості продукції заводським і галузевим методами. Зробити висновки.

15.10. Є такі дані про собівартість товарної продукції промислових підприємств:

Таблиця 15.12

Вид про-дукції           Випуск товарної проду-кції, тис.шт            Собівартість одиниці продукції, грн

 

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

Підприємство № 1

А         2230    2720    25        26

Б          270      340      27        25

В         -          190      -          33

Підприємство №2

А         1260    1600    24        22

Б          1700    3200    17        15

В         460      -          30        -

Г          -          -          26        27

Розрахувати за підприємствами індекси собівартості продукції заводським і галузевим методами. Зробити висновки.

15.11. Є такі дані про собівартість товарної продукції промислових підприємств:

Таблиця 15.13

Вид про-дукції           Випуск товарної проду-кції, тис.шт            Собівартість одиниці продукції, грн

 

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

Підприємство № 1

А         2240    2740    26        27

Б          280      360      28        26

В         -          200      -          34

Підприємство №2

А         1270    1650    25        23

Б          1800    3200    18        16

В         490      -          31        -

Г          -          -          27        28

Розрахувати за підприємствами індекси собівартості продукції заводським і галузевим методами. Зробити висновки.

15.12. В таблиці наведено такі дані за підприємствами:

Таблиця 15.14

Підприє-мство          Вид про-дукції           Випуск продукції, тис.м       Собівартість 1 м, грн

 

           

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

№ 1     Тканина плат. ч/б     290      350      8,0       7,5

 

            Тканина плат. п/б     2100    1800    5,5       5,1

№ 2     Тканина плат. ч/б     180      220      9,2       9,3

 

            Тканина плат. п/б     1500    1750    6,4       5,6

Виконати умови задачі 15.9. Зробити висновки. 15.13. В таблиці наведено такі дані за підприємствами:

Таблиця 15.15

Підприє-мство          Вид продукції            Випуск продукції, тис.м       Собівартість 1 м, грн

 

           

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

№ 1     Тканина плат. ч/б     300      360      8,5       7,6

 

            Тканина плат. п/б     2200    1900    6,0       5,2

№ 2     Тканина плат. ч/б     190      230      9,3       9,5

 

            Тканина плат. п/б     1600    1800    6,5       5,7

Виконати умови задачі 15.10. Зробити висновки.

15.14. В таблиці наведено такі дані за підприємствами:

Таблиця 15.16

Підприє-мство          Вид продук-ції           Випуск продукції, тис.м       Собівартість 1 м, грн

 

           

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

№ 1     Тканина плат. ч/б     310      370      8,6       7,7

 

            Тканина плат. п/б     2250    1950    6,2       5,3

№ 2     Тканина плат. ч/б     195      235      9,4       9,6

 

            Тканина плат. п/б     1650    1850    6,6       5,8

Виконати умови задачі 15.11. Зробити висновки.

15.15.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 12%, а витрати на 1 грн товарної продукції знизились на 2,5%. Визначити, на скільки процентів змінився обсяг витрат на виробництво продукції.

15.16.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 13%, а витрати на 1 грн товарної продукції знизились на 2,6%. Визначити, на скільки процентів змінився обсяг витрат на виробництво продукції.

15.17.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 13,5%, а витрати на 1 грн товарної продукції знизи-лись на 2,8%. Визначити, на скільки процентів змінився обсяг витрат на виробництво продукції.

15.18.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 6%, а обсяг виробництва – на 4%. Визначити, як змі-нилися витрати на 1 грн готової продукції. Зробити висновки.

15.19.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах під-приємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 6,5%, а обсяг виробництва – на 4,5%. Визначити, як змінилися ви-трати на 1 грн готової продукції. Зробити висновки.

15.20.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 7%, а обсяг виробництва – на 5%. Визначити, як змі-нилися витрати на 1 грн готової продукції. Зробити висновки.

15.21.  В структурі собівартості продукції в базисному

періоді витрати за статтею „Сировина і матеріали” склали 58%,

а за статтею „Заробітна плата” – 18%. У звітному періоді в зрів-

нянні з базисним питомі витрати сировини і матеріалів знизались на

4%, а ціни на матеріали зросли у середньому на 2%. За цей же період

середня заробітна плата робочих основного виробництва зросла на 3%, а рівень їх продуктивності праці зріс на 7%. Визначити зміни собівартості одиниці продукції у звітному періоді в зрівнянні з бази-сним, якщо по іншим статтям змін не було.

15.22.  В структурі собівартості продукції в базисному періо-

ді витрати за статтею „Сировина і матеріали” склали 59%, а за стат-

тею „Заробітна плата” – 19%. У звітному періоді в зрівнянні з базис-

ним питомі витрати сировини і матеріалів знизались на 5%, а ціни на

матеріали зросли у середньому на 2,5%. За цей же період середня

заробітна плата робочих основного виробництва зросла на 4%, а рі-

вень їх продуктивності праці зріс на 8%. Визначити зміни собіварто-

сті одиниці продукції у звітному періоді в зрівнянні з базисним, як-

що по іншим статтям змін не було.

15.23.  В структурі собівартості продукції в базисному періоді витрати за статтею „Сировина і матеріали” склали 60%, а за статтею „Заробітна плата” – 19,5%. У звітному періоді в зрі-внянні з базисним питомі витрати сировини і матеріалів зниза-лись на 5,5%, а ціни на матеріали зросли у середньому на 2,8%. За цей же період середня заробітна плата робочих основного виробництва зросла на 4,2%, а рівень їх продуктивності праці зріс на 8,3%. Визначити зміни собівартості одиниці продукції у звітному періоді в зрівнянні з базисним, якщо по іншим статтям змін не було.

15.24.  Є такі дані про собівартість продукції підприємс-тва у звітному періоді:

Таблиця 15.17

Вид про-дукції           Оптова ціна

підприємства,

грн      Вироблено

у звітному

році, тис.

шт       Собівартість одини-ці продукції, грн

 

           

           

            за пла-ном     фактично

А         24,0     1,6       23,0     21,0

Б          9,0       4,8       7,2       7,5

В         14,5     2,6       10,2     9,8

Визначити: 1) собівартість випущеної товарної продук-ції за плановою та фактичною собівартістю; 2) витрати на 1 грн фактично випущеної товарної продукції, виходячи із планової та фактичної собівартості; 3) індекс собівартості та абсолютну су-му зміни витрат на 1 грн товарної продукції за рахунок зміни собівартості. Зробити висновки.

15.25. Є такі дані про собівартість продукції підприємс-тва у звітному періоді:

Таблиця 15.18

Вид про-дукції           Оптова ціна

підприємства,

грн      Вироблено

у звітному

році, тис.

шт       Собівартість одини-ці продукції, грн

 

           

           

            за пла-ном     фактично

А         25,0     1,8       23,2     21,2

Б          10,0     4,9       7,3       7,7

В         15,0     2,7       10,4     9,9

Визначити: 1) собівартість випущеної товарної продук-ції за плановою та фактичною собівартістю; 2) витрати на 1 грн фактично випущеної товарної продукції, виходячи із планової та фактичної собівартості; 3) індекс собівартості та абсолютну су-му зміни витрат на 1 грн товарної продукції за рахунок зміни собівартості. Зробити висновки.

15.26. Є такі дані про собівартість продукції підприємс-тва у звітному періоді:

Таблиця 15.19

Вид про-дукції           Оптова ціна

підприємства,

грн      Вироблено

у звітному

році, тис.

шт       Собівартість одини-ці продукції, грн

 

           

           

            за пла-ном     фактично

А         25,5     1,9       23,3     21,3

Б          10,5     5,0       7,4       7,8

В         15,6     2,8       10,5     9,9

Визначити: 1) собівартість випущеної товарної продук-ції за плановою та фактичною собівартістю; 2) витрати на 1 грн фактично випущеної товарної продукції, виходячи із планової та фактичної собівартості; 3) індекс собівартості та абсолютну су-му зміни витрат на 1 грн товарної продукції за рахунок зміни собівартості. Зробити висновки.

15.27. В таблиці наведено інформацію про виробництво і собівартість однорідної продукції, яка виробляється двома під-приємствами:

Таблиця 15.20

Базисний період       Звітний період

Підприє-мство          Виготовлено

продукції,

шт.      Собівартість одиниці, грн    Виготовлено

продукції,

шт.      Собівартість одиниці, грн

№ 1     160000            29        190000            27

№ 2     11200  32        9000    21

Розрахувати: 1) індекси собівартості за кожним підпри-ємством; 2) індекс середньої собівартості продукції за двома підприємствами разом і його зміну під впливом зміни собіварто-сті продукції, структурних зрушень випуску продукції за підп-риємствами. Зробити висновки.

15.28. В таблиці наведено інформацію про виробництво і собівартість однорідної продукції, яка виробляється двома під-приємствами:

Таблиця 15.21

Базисний період       Звітний період

Підприє-мство          Виготовлено

продукції,

шт.      Собівартість одиниці, грн    Виготовлено

продукції,

шт.      Собівартість одиниці, грн

№ 1     160500            29,5     198000            27,5

№ 2     11300  31,5     9500    20,5

Розрахувати: 1) індекси собівартості за кожним підпри-ємством; 2) індекс середньої собівартості продукції за двома підприємствами разом і його зміну під впливом зміни собіварто-сті продукції, структурних зрушень випуску продукції за підп-риємствами. Зробити висновки.

15.29.  Виробництво товарної продукції в оптових цінах під-приємства у звітному році порівняно з попереднім роком зросло на 7,2%, а обсяг виробництва – на 5,1%. Визначити, як змінилися ви-трати на 1 грн готової продукції. Зробити висновки.

15.30.  За підприємством є такі дані, грн:

Таблиця 15.22

Показники     Базисний рік  Звітний рік

Чиста реалізація        290000            320000

Чистий прибуток      49460  48600

Середньорічна вартість ак-тивів     150000            180000

Середньорічна вартість вла-сного капіталу          78000  84000

Визначити: 1) рентабельність продажу за кожний рік та її динаміку; 2) рентабельність активів та їх динаміку; 3) рента-бельність капіталу та його динаміку. Зробити висновки.