Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.2. Класифікація витрат на продукцію : Статистика : Бібліотека для студентів

15.2. Класифікація витрат на продукцію


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

За міжнародними стандартами повні витрати на про-дукцію (витрати на виробництво і реалізацію продукції) розділяють на два види:

•          виробничі витрати (витрати на виробництво продукції);

•          адміністративні та комерційні витрати. У свою чергу виробничі витрати складаються з таких на-прямків:

 

•          прямі матеріальні затрати, які включають вартість си-ровини та основних матеріалів, напівфабрикатів та ком-плектуючих виробів, допоміжних матеріалів для виго-товлення об’єкту витрат;

•          прямі витрати на оплату праці – це заробітна плата та інші виплати робітникам при виробництві продукції, ви-конанні робіт або наданні послуг, що можуть бути віднесені до об’єкту витрат;

•          інші прямі витрати, що зв’язані з виробництвом про-дукції, у тому числі відрахування на соціальні заходи, плата оренди земельних і майнових паїв, амортизація тощо;

•          загальновиробничі витрати, які включають: витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління, відрахування на соціальні заходи і медичне страхування, оплата службових відряджень); аморти-зацію основних засобів загальновиробничого призначен-ня та їх нематеріальних активів; витрати на необоротні активи загальновиробничого призначення (витрати на

утримання, експлуатацію, ремонт, страхування), витрати на вдосконалення технології та організації виробництва; витрати на опалення та освітлення, водопостачання ви-робничих приміщень; витрати на обслуговування вироб-ничого процесу (оплата праці загально-виробничому персоналу, відрахування на соціальні нужди та медичне обслуговування працівників тощо); витрати від втрат браку, оплата простоїв обладнання і т.ін. В залежності від обсягу виробництва загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Постійні витрати – це витрати на обслуговування та управління виробництвом, які не змінюються (мало змінюються) при зміні обсягів виробниц-тва. Змінними витратами вважаються ті витрати на обслугову-вання та управління виробництвом, які змінюються прямо про-порційно до змін обсягів виробництва.

До адміністративно комерційних витрат відносять адміністративні витрати, витрати на збут та інші комерційні витрати.

Класифікацію витрат на продукцію проводять також за економічними елементами (витратами на сировину, матеріали, паливо, оплату праці, амортизацію тощо), що потрібно для ви-значення статистичної оцінки їх впливу на загальний рівень витрат.