Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава. 15. Статистика витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності 15.1. Завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава. 15. Статистика витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності 15.1. Завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Витрати на виробництво продукції, робіт та послуг – це зменшення активів підприємства, або його власного капіталу. До витрат на продукцію не включаються: зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками; попередня оплата робіт, послуг; погашення одержаних позик; платежі за договорами, агентськими угодами тощо.

Рівень витрат на продукцію (роботи, послуги) залежить від затрат матеріальних ресурсів, використання основного капіталу, ор-ганізації виробництва та праці і т. ін. Величина витрат є основою для визначення цін на продукцію, роботи, послуги.

Статистика витрат на продукцію на основі даних їх обліку (визначення загальної суми витрат, інформації про собівартість одиниці продукції) вирішує такі завдання:

•          характеристика рівня, динаміки і структури витрат на продукцію;

•          оцінка та аналіз факторів, що формують величину витрат на продукцію;

•          визначення економії (перевитрат) за кожною статтею витрат у порівнянні з нормами (планом);

•          виявлення шляхів у зниженні витрат на продукцію, робо-

ти, послуги.

Фінансові результати господарської діяльності харак-теризують процеси утворення, розподілу та використання капіталу всередині самих підприємств (організацій), між підприємствами, з банками, з державними бюджетними і поза-бюджетними фондами. При цьому найбільш важливими показ-никами є дохід, прибуток і рентабельність.

До завдань статистики фінансових результатів госпо-дарської діяльності належать:

•          визначення показників фінансового стану господарської

діяльності;

•          обчислення показників доходів, прибутку та рентабель-ності;

•          вивчення структури прибутку та факторів його форму-вання;

•          характеристика дебіторської та кредиторської заборгова-ності;

•          оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємств тощо.