Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Статистика : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Ринок та мета його статистичного вивчення.

2.         Джерела інформації про ринок.

3.         Що розуміють під сегментацією ринку?

4.         Система показників для характеристики ринкових про-цесів.

5.         Які складові ринку при його аналізі?

6.         Що називають кон’юнктурою ринку?

7.         Показники конкурентоспроможності товару.

8.         Кількісні показники попиту на товари та їх пропозиції.

9.         Види кон’юнктури ринку.

10.       Які фактори вивчають при аналізі кон’юнктури ринку?

11.       Показники купівельної спроможності і активності насе-лення.

12.       Показники макроекономічного попиту (витрат) та їх ха-рактеристика.

13.       Показники пропозиції товарів і послуг на макрорівні та їх характеристика.

14.       Характеристика кінцевого рівняння макроекономічної моделі товарного ринку за методами товарних потоків.

15.       Характеристика кінцевого рівняння макроекономічної моделі за методом грошових потоків.

16.       Товарооборот та його форми на товарному ринку.

17.       Форми товарообороту споживчого ринку.

18.       Види товарообороту та їх характеристики.

19.       Що називається коефіцієнтом ступневості в статистиці товарообороту?

20.       Роздрібний товарооборот та його чисельні характерис-тики.

21.       Місткість ринку та його оцінка.

22.       Напрями статистичного вивчення товарних запасів.

23.       Чисельні характеристики обігу товарів.

24.       Статистичне вивчення динаміки товарообороту.

25.       Визначення ціни і тарифів на товари і послуги.

26.       Напрями класифікації цін і тарифів.

27.       Класифікація цін і тарифів за сферами товарного обслу-говування.

28.       Класифікація цін за формами продажу.

29.       Класифікація цін за ступенем регулювання.

30.       Класифікація цін за ступенем стійкості в часі.

31.       Індивідуальні індекси цін та їх застосування.

32.       Види загальних індексів цін агрегатної форми та їх при-значення.

33.       Сутність ефекту Гершенкрона.

34.       Поняття „споживчого кошика” та „купівельної спромо-жності” грошової одиниці (гривні).

35.       Система загальних індексів при вивченні динаміки цін.

36.       Методика обчислення індексів цін у промисловості.

37.       Методика обчислення індексів цін у капітальному буді-вництві.

38.       Методика обчислення цін і тарифів вантажних переве-зень.

39.       З якою метою застосовуються індекси-дефлятори?

40.       Джерела інформації про товарооборот на споживчому ринку.

41.       Джерела інформації про ціни на споживчому ринку.