Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Повноту даних спостереження слід оцінювати: : Статистика : Бібліотека для студентів

Повноту даних спостереження слід оцінювати:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

1.         Із погляду повноти охоплення одиниць сукупності

2.         Із погляду охоплення всіх істотних ознак досліджуваних явищ

3.         Із погляду повноти охоплення в часі

Малюнок 8. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження

 

Статистичне спостереження

 

Організаційні питання

Вибір виду, форми

та способу

спостереження

Вибір місця,

часу, терміну

спостереження

Встановлення

суб'єкта спостереження

Підготовка

статистичних

формулярів

Підготовчі заходи

 

Склад організації, яка

здійснює спостереження

Час реєстрації —

період,

протягом якого

здійснюється

реєстрація

фактів

Час спостереження

Критичний момент перепису — це той

момент перерахунку,

тобто день і година,

до яких відноситься

збір відомостей

Підбір, навчання, інструктаж

кадрів

Статистичний формуляр —

обліковий

документ єдиного

зразка, що

містить адресну

характеристику

об'єкта

спостереження та

статистичні дані

про нього

Складання списків одиниць

Розподіл

території на

дільниці

Проведення

пробних спостережень

Малюнок 9. Організаційні питання статистичного спостереження

 

Організаційні форми статистичного спостереження

)

 

Звітність

Форма спостереження, за якою кожен

суб'єкт діяльності регулярно подає свої

дані до державних органів статистики у

вигляді документів спеціально

затвердженої форми

Типова

Спеціалізована

 

Спеціально організоване спостереження

                       

Переписи                   Обстеження

                       

Називаються спеціально

організовані періодичні або одно

часові статистичні спостереження,

що проводяться одночасно, за

єдиною програмою і методикою   

Напрями підготовки перепису

Має однакову форму і зміст

для всіх підприємств

Виражає специфічні

для окремих

підприємств галузі

моменти

По лінії

упорядкування

програми перепису

По лінії

організаційної

підготовки

проведення перепису

Малюнок 10. Основні організаційні форми статистичного спостереження

За характеру реєстраціїявищ у часі

За ступенем охоплення одинщь сукупності

 

Поточне

Перервне

He суцільне

Суцільне

 

Робиться

безупинно в міру

виникнення

фактів

Відбиває стан

явища на визначений

момент

Обстежується

частина одиниць

сукупності

Враховує

усі без винятку

одиниці сукупності

 

Обстеження

основного

масиву

Вибіркове спостереження

3 усієї сукупності одиниць для

спостереження відбирається частина, у

якої об'єм досліджуваної ознаки складає

значну частку в об'ємі всієї сукупності

Об'єм досліджуваної ознаки у відібраної

для обстеження частини одиниць може

складати незначну частку

 

Робиться нерегулярно,

у міру необхідності

Проводиться час від часу, без дотримання суворої

періодичності, або в одноразовому порядку

Монографічний опис

Детальне поглиблене вивчення й опис

окремих одиниць сукупності або груп

явищ, характерних у якомусь відношенні

Малюнок 11. Види статистичного спостереження

 

Способи одержання інформації

И

Безпосереднє спостереження

Документальний спосіб

Опитувальний спосіб

Джерелом даних є відповіді опитуваної особи

Представники органів статистики заносять дані в статистичні документи після особистого огляду,

перерахування, виміру

або зважування одиниць

спостереження

В якості джерела статистичної

інформації служать різні

документи

Експедиційний спосіб

 

Спосіб самореєстрації

 

Кореспондентський спосіб

Представники статистичних

органів зі слів опитуваної

особи заносять відомості

в бланк обстеження

Одиниці обстеження самостійно заповнюють бланки спостереження

Дані повідомляють добровільні кореспонденти

Малюнок 12. Способи одержання статистичної інформації

Перепис населення С (суцільний перепис)

 

Ціль спостереження

Об'єкт спостереження

Одиниця спостереження

Визначити кількість населення, яке проживає в державі

Населення держави

Окремий громадянин держави

 

Програма спостереження

1.         Відношення до особи, записаної першою в господарстві

2.         Стать З.Вік

 

4.         Дата народження

5.         Місце народження

6.         Рідна мова

7.         Громадянство

8.         Шлюбний стан

9.         Освіта

 

10.       Тип закладу, в якому навчались

11.       Джерела засобів для існування

Малюнок 13. Приклад статистичного спостереження за переписом населення держави

Помилки статистичного спостереження

Розбіжність між розміром якогось показника,

установленого за допомогою спостереження,

і дійсними його розмірами

Помилки реєстрації

Помилки репрезентативності

 

о

Виникають ненавмисно, а в результаті від-сутності повних знань і навичок для про-ведення спостереження, неточності округ-лення, описки

Виникають в результаті того, що відібра-на для обстеження частина сукупності не-достатньо повно відбиває склад дослі-джуваної сукупності в цілому, хоча реєстрація фактів була проведена точно

 

Ненавмисні

Навмисні

 

Випадкові

Систематичні

Малюнок 14. Види помилок статистичного спостереження