Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Загальні положення теми : Статистика : Бібліотека для студентів

1.2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Загальні положення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Статистичне спостереження — перший етап статистичного дослідження, його суть і завдання.

Організаційні форми статистичного спостереження. Види звітності: загальнодержавна і внутрішньовідомча. Спеціально організовані статистичні спостереження та їх види. Види стати-стичного спостереження: за часом проведення, за повнотою охоплення одиниць сукупності, за способом збирання статисти-чних даних.

План статистичного спостереження. Програмно-методоло-гічні питання плану статистичного спостереження: мета і за-вдання спостереження, об'єкт і одиниця спостереження, про-грама спостереження. Інструментарій статистичного спостере-ження. Статистичний формуляр, його види. Інструкції. Органі-заційні питання статистичного спостереження: час, місце і органи спостереження, добір, навчання та інструктаж кадрів тощо.

Статистичне спостереження

Планомірне науково-організоване і, як правило, систематичне одер-жання масових даних про процеси громадського життя.

 

Установлення завдання спостереження

Визначення об'єкта та одиниці спостереження

Складання програми спостереження

Вибір виду, форми та способу спостереження

 

Завданням спостере-ження є добір повних і достовірних відомо-стей

Об'єктом статистичного спостереження назива-ється сукупність суспі-льних явищ і процесів, що підлягають даному статистичному спосте-реженню.

Одиницею статистичного спостереження називається складовий елемент об'єкта спостереження, що є носієм ознак, які підлягають реєст-рації в процесі даного спо-стереження.

Програма статистич-ного спостереження яв-

ляє собою перелік пи-тань, за яких потрібно одержати дані з кожної одиниці сукупності.