Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ : Статистика : Бібліотека для студентів

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

 

№ п/п  Наймену-вання форми         № форми        Нормативний документ       Хто подає      Термін подання            Структура та зміст форми

1. Тільки річна звітність

1          Звіт про рух

грошових

коштів 3          П(С)БО 4, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Надходження та витрата грошових коштів за результатом діяльності підприємства у звітному періоді:

1.         Чистий рух грошових коштів від опера-

ційної діяльності.

2.         Чистий рух коштів від інвестиційної

діяльності

3.         Чистий рух коштів від фінансової діяль-

ності

2          Звіт про власний капітал     4          П(С)БО 5, наказ Мінфіну від 31.03.99 р.

№87    Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Зміни у складі власного капіталу підпри-ємства протягом звітного періоду

3          Додатки до річної фі-нансової звітності                 Наказ Мінфіну від 29.11.2000 р.

№302  Усі підприємства      He пізніше

25 лютого

наступного за

звітним року  Сукупність показників та роз'яснень, які забезпечують деталізацію статей фінансо-вих звітів, а також інша інформація, роз-криття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами)

4          Звіт про основні показники діяльності підпри-ємства    1 — під-

приємни-

цтво    Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№237  Суб'єкти підприємни-

цької діяльності        

підприємства незале-жно від виду економі-чної діяльності та форми власності         He пізніше

20 лютого

наступного за

звітним року  1.         Демографія підприємств.

2.         Розподіл обсягу виробленої, реалізова-

ної продукції (робіт, послуг), чисельності

робітників, витрат по виробленій та реалі-

зованій продукції (роботах, послугах) за

ввдами економічної діяльності

3.         Окремі види витрат на виробництво

продукції (робіт, послуг).

4.         Запаси.

5.         Чисельність робітників та оплата їх праці.

 

                                                                       6.         Валові капітальні інвестиції звітного

року.

7.         Витрати підприємства на інновацію та

інформатизацію.

8.         Основні показники по місцевих одини-

цях за звітний рік

5          Звіт про основні показники діяльності підпри-ємства    1 — під-приємни-

цтво

(скороче-

на)       Наказ Держ-комстату від 28.07.2003 р.

№237  Суб'єкти підприємни-

цької діяльності        

підприємства незале-жно від виду економі-чної діяльності та форми власності         Теж     1.         Демографія підприємств

2.         Розподіл обсягу виробленої, реалізованої

продукції (робіт, послуг) за ввдами еконо-

мічної діяльності, витрат за вироблену та

реалізовану продукцію (роботи, послуги)

3.