Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Статистика : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Впродовж довгих років статистика незалежно від рівня та ета-пу економічного розвитку, характеру політичної системи, була необхідним та ефективним інструментом державного управління і наукою, яка досліджує кількісну сторону масових явищ. Вико-нує різноманітні функції добору, систематизації й аналізу інфор-мації, яка характеризує економічний і соціальний розвиток суспі-льства, вона завжди відгравала роль головного постачальника фактів для управлінських, науково-дослідницьких та практичних потреб різного роду структур, організацій і населення.

Основним об'єктом статистичної теорії та методології є еко-номічна діяльність, населення, умови життя людей і управління.

«Статистика» є фундаментальною наукою для низки дисцип-лін, які вивчаються у вищому навчальному закладі. Перш за все це: «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухга-лтерський облік», «Економічний аналіз», «Прогнозування соціа-льно-економічних процесів», «Моделювання економіки», «Фі-нансовий ринок», «Планування діяльності підприємства» та інші.

Умовно курс розподіляється на дві частини, що відповідають двом функціям статистичної науки — описова та пояснювальна (аналітична).

У першому розділі викладаються методи добору статистичної інформації, методологія статистичного зведення та групування, методологія та практика розрахунку абсолютних, відносних та середніх величин, теорія, види і методологія побудови статисти-чних таблиць і графіків.

У другому розділі розглядаються методи аналізу варіації і ча-стотного розподілу, методологія статистичного дослідження ди-наміки, головні характеристики, види та засоби обчислення еко-номічних індексів, питання теорії і практики вибіркового спосте-реження; методи та показники оцінки взаємозв'язку ознак, графі-чне подання статистичних даних та основні види і форми статис-тичної звітності.