Тема 2.4. Вибіркове спостереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Обчислення помилок репрезентативності при різних способах відбору. Визначення меж довірчих інтервалів для середньої ве-личини і частки. Обчислення необхідної чисельності вибірки.

Організація вибіркового спостереження та практика його за-стосування у соціально-економічних дослідженнях.