Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8. СТАТИСТИЧНАЗВІТНІСТЬ : Статистика : Бібліотека для студентів

2.8. СТАТИСТИЧНАЗВІТНІСТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Загальні положення теми

Ефективне управління економікою підприємств та держави в цілому значною мірою залежить від повноти, обґрунтованос-ті та достовірності інформації про здійснені господарські про-цеси, їх характер та обсяг, наявність матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, їх використання, фінансових результатів діяльності.

Основним джерелом такого інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку, які систематизуються у звіт-ності.

Звітність

 

Звітність — це система підсумкових та взаємопов'язаних даних (по-казників) у вигляді звітів, які складені за спеціально затвердженим формами та які характеризують результати й умови діяльності під-приємств за визначений проміжок часу

Бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб визначених користувачів

Внутрішня, яку розробляють суб'єкти господа-рювання і яка використовується тільки всередині підприємства менеджерами різних рівнів

Зовнішня, яка затверджується визначеними уря-довими структурами і використовується також органами державного управління за межами під-приємства

Малюнок 117. Поняття та види бухгалтерської звітності

 

Зовнішня

бухгалт ерська

звітність

Фінансова

Податкова

Статистична

Спеціальна

 

Бухгалтерська            звіт-

ність, яка містить інфо-рмацію про фінансовий стан, результати діяль-ності та руху грошових коштів підприємства за звітний період

Бухгалтерська            звіт-

ність, яка складається на підставі даних пода-ткового обліку для роз-рахунку податків

Звітність, яка склада-

ється на підставі даних

бухгалтерського        та

оперативно-технічного обліку для визначення макроекономічних по-казників

Звітність для органів соціального страху-вання, відомча та інша, яка складаєть-ся на основі даних бухгалтерського об-ліку

Малюнок 118. Види зовнішньої бухгалтерської звітності

 

Статистична звітність

©

)

£

Відповідність поставленій меті — підготовка офіційної дер-жавної інформації, яка характеризує масові явища та процеси в економічній, соціальній та інших сферах життя країни і її регіо-нів — статистичної інформації

 

OS

Основні

ознаки

статистичної

звітності

£

Наявність статистичного спостереження — планомірного, науково організованого процесу збору даних про масові явища та процеси, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя країни і її регіонів

 

Q

£

Наявність методології для складання, яка грунтується на результатах наукових спостережень, міжнародних рекоменда-цій та досвіді статистичної практики

Малюнок 119. Ознаки статистичної звітності

Статистична звітність

}

Обов'язковість — звіти подають всі зареєстровані суб'єкти діяль-ності відповідно до форми та переліку показників і з урахуванням своїх реквізитів: назва, адреса, прізвище та підпис відповідальної особи, дату складення звіту

Систематичність — регулярне та своєчасне скледання та подання звітності в затверджені строки

^

Вірогідність — дані, які наведені в звітності, повинні відповідати дійсності та виключати перекручування

Малюнок 120. Властивості статистичної звітності

Статистична звітність

 

за частотою надання                        за строком

надання

звітів               за призначенням                  за адресатом              за

способом

відправлення

                                   —>                                                                                                              

            Річна              

            ДО

визначеноі дати                                Загально-державна             

            Органам державної статистики                             Телеграфна

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                       

                                  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                                      

           

           

           

 

           

           

           

                       

                                              

 

           

            не пізніше

визначеного

числа             

           

           

           

                        Пощтова

                                  

           

           

           

           

            Міністерствам та відомствам                     

           

 

            Періодична:

—        місячна

—        квартальна

—        піврічна                     

           

           

           

           

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           

                                              

           

           

                       

 

           

           

           

           

           

                        Звітність підприємств

визначених галузей та видів

діяльності                  

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                  

 

           

           

           

                                  

           

           

           

           

           

                       

                                  

           

                       

           

           

            Державній

податковій

інспекції                                

           

            на визначену

дату               

           

           

           

           

           

            Власноручно

           

           

           

           

           

           

           

                       

                                                          

                                  

           

 

                        Інші                 Електронна

Малюнок 121. Класифікація статистичної звітності

СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ СТАТИСТИЧНОІ ЗВІТНОСТІ

Таблиця 1