Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7. ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ : Статистика : Бібліотека для студентів

2.7. ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Загальні положення теми

Роль і значення графічного методу зображення статистичних даних. Елементи статистичного графіка: поле графіка, графічний образ, просторові орієнтири, масштабні орієнтири, експлікація графіка. Класифікація статистичних графіків.

Статистичний графік— креслення, на якому статистичні сукупності, які характеризуються визначеними показниками, можуть бути описані за допомогою умовних геометричних обра-зів чи знаків.

Графічний образ — сукупність точок, ліній, фігур за допомо-гою яких зображені статистичні показники.

Поле графіка — частина плоскості, де розташовані графічні

Просторові орієнтири графіка — система координатних сіток.

Масштабна шкала — лінія, окремі точки якої можуть бути прочитані як установлені числа.

Носій шкали — пряма або крива лінія.

Експлікація — словесне описання змісту графіка.

Абсциса — горизонтальна ось графіка. На ній відкладаються значення незалежної змінної чи часу, або значення ознаки.

Ордината — вертикальна ось графіка. На ній відкладаються значення залежної змінної або рівні ряду динаміки, або частота

П0ВсХиЬстиГн?ка0р™- графічне зображення статистичних да-них на схематичній географічній карті, яка характеризує рівень або ступінь розповсюдження того чи іншого явища на установле-ній території.

 

Статистичні графіки

за формою графічного

образу

 

Лінійні

Об'ємні

 

3N

Д

Статистичні криві

Площинні

Д

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

            09                                           X                                                                                                                              

            о                      'и                     0і

-                      'и                     м ft о н и <и О                       X                     'й                               

            -                      о                      н                      о                     

                        ft                      Еґ                    о         

            0і

х                      >>                   as

ft                      >>                  

                        >>                                           м        

            09                                           09                    £                     

                        е                      о

Н                     е         

            u                                             «                                                                                                                               

Д

Поверхневі розподіли

Малюнок 110. Класифікація графіків за формою графічного образу

 

Діаграми порівняння

Діаграми динаміки

 

Картограми

Кардіограми

Структурні діаграми

КУ

Малюнок 111. Класифікація статистичних графіків за способами побудови і завданням зображення

Стовпчикова діаграма

 

Заробітна плата, грн до120  120...150         150...180         180...210         210...240         понад 240      Усього

Чисельність менеджерів, чол.         8          10        15        18        9          5          65

 

                                              

18-і

14

10 8-' 6' 4-' 2 '

о^                                          

 

                        f-[        I          

                       

 

                       

           

           

                       

 

                       

           

           

                       

 

                        f •                   

           

           

                                              

 

           

           

           

           

           

           

            r                                              ПЧисельність менеджерів, чол.     

 

                                  

           

           

           

           

           

           

                       

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            ^З       

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                        h                                 

 

            До 150...180 210...240 120              

           

Малюнок 112. Побудова стовпчикової діаграми

Кругова діаграма

 

Назва товару  Обсяг продажу (до загального обсягу),%

 

            2001    2002    2003

Мило дитяче 25        30        35

Мило туалетне          15        20        20

Мило рідке     40        35        20

Мило бактерицидне 20        15        25

Усього            100      100      100

 

                                                                      

           

           

           

                        Обсяг продажу (дозагального обсягу),% 2003

20™

20%    

            Обсяг продажу (до загального обсягу),% 2001 20% 25%

40%                Обсяг продажу (до загального обсягу),% 2002 20%                    

           

 

           

           

           

           

            ■ Міло дитяче иМилотуалетне □ Міло рідке □ Міло баістерицидне     

 

            □ ІЛіло дитяче нМилотуалетне □ №шо рідке □ Міло бактерицидне     

            ПІЛіло дитяче иІЛілотуалетне пІЛіло рідке □ІЛіпо бактерицидне        

           

           

 

           

           

           

           

                       

 

                                                                      

 

Малюнок 113. Побудова кругових діаграм

Лінійний графік

 

Місяць            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

Кількість, шт. 240      254      250      248      254      260      258      265      269      270      275      274

 

                                                          

            П О Г)                                               

 

            2 7 0 -2 6 0 -2 5 0 -24 0 -

2 3 0

9 on                            

 

           

                       

           

 

           

                       

           

 

           

                                                                      

           

 

           

           

                                                          

           

 

           

                       

           

 

                        12 3 4  5          6 7 8 9 10 1     1 1 2                          

 

                        —■—Кількість, шт.                          Лінійний (Кількість, шт.)                            

 

                       

Малюнок 114. Побудова лінійного графіка та лінії тренду

 

Кореляційне none

 

Номер спостереження         Обсяг випуску

продукції,

тис. грн          Обсяг витрат

праці, тис люд/год.

1          16,2     1,43

2          16,25   1,54

3          16,09   1,4

4          16,1     1,48

5          16,21   1,49

6          16,12   1,56

7          16,3     1,65

8          16,27   1,62

9          16,14   1,42

10        16,36   1,68

11        16,18   1,4

12        16,24   1,65

 

18 16 14 12 10

♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Сбзт&туску грщ/кцї, "ivc. грн

іСбзтвиірагграц, wcnvp/гщ

Малюнок 115. Побудова кореляційного поля

 

Порівняльна стовпчикова гістограма

 

Рік       2001    2002    2003    2004    2005

Основна заробітна плата, тис. грн 500,5   510,2   560,0   550,4   555,0

Додаткова заробітна плата, тис. грн          250,5   280,4   320,6   250,2   250,0

 

2002

 

600 500-400-300 200 1 00 -0

2001

2004

2003

□          2Основна заробітна плата, тис. грн

□          Додаткова заробітна плата, тис. грн

Малюнок 116. Побудова порівняльної стовпчикової гістограми