Контрольні питання ma завдання do теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Визначення індексу.

2.         Використання методу економічних індексів.

3.         Класифікація економічних індексів.

4.         Поняття індивідуальних та загальних індексів.

5.         Визначення агрегатної форми індексу.

6.         Символічне визначення показників, які індексуються.

7.         Порядок побудови індексів цін, фізичного обсягу та вар-тості.

8.         Побудова середньої форми індексів.

9.         Середній арифметичний та гармонічний індекс.

 

10.       Індекси постійного та змінного складу.

11.       Побудова індексів продуктивності праці.

12.       Визначення ланцюгових та базисних індексів.

13.       Індекси ринку цінних паперів.

14.       Методичні прийоми побудови інтегральних індексів.