Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Статистика : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

О. В. АКІМОВА О. С. ДУБИНСЬКА

СТАТИСТИКА

в малюнках та схемах

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2УДК 330.101.52(075.8) ББК 65.051я73 А 39

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–545 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Булєєв І. П. – доктор економічних наук, професор, заступник ди-ректора ІЕПНАН України;

Попова А.Ю. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафед-рою «Фінанси» Краматорського економіко-гуманітарного інституту;

Раровська В. В. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедрою «Економіки підприємства» Краматорського економіко-гу-манітарного інституту.

Акімова О. В., Дубинська О. С

А 39 Статистика в малюнках та схемах: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 168 с.

ISBN 978-966-364-496-7

Навчальний посібник спрямований на оволодіння студентами методами добору, обробки, вивчення та аналізу необхідних соціаль-но-економічних явищ і процесів. Посібник містить основні теми кур-су, які наочно подані у вигляді малюнків та схем, що полегшує вив-чення і краще оволодіння дисципліною, та загальні відомості по кожній з тем і контрольні питання, необхідні для засвоєння вивчено-го матеріалу, які можна використати як для перевірки набутих знань студентів на практичних заняттях, так і для контролю знань при са-мостійному вивченні курсу.

ISBN 978-966-364-496-7     © ДДМА, 2007

© Акімова О. В.,

Дубинська О. С 2007. © Центр учбової літератури, 2007.

=