Контрольні питання ma завдання do теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Визначення рядів розподілу.

2.         Типи рядів розподілу.

3.         Поняття варіаційних та атрибутивних рядів розподілу.

4.         Поняття дискретної та безперервної ознаки.

5.         Показники коливання ознаки.

6.         Графічне зображення показників коливання ознаки.

7.         Визначення та розрахунок середнього лінійного відхилення, дисперсії, середнього квадратичного відхилення в дискретних та інтервальних рядах розподілу.

8.         Властивості дисперсії.

9.         Правило складання дисперсій.

 

10.       Поняття та визначення коефіцієнта детермінації.

11.       Поняття та розрахунок показників асиметрії.

12.       Поняття та розрахунок моментів розподілу.

13.       Визначення показника ексцесу.

14.       Види та побудова кривих розподілу.