Контрольні питання ma завдання do теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Поняття стсітистичного зведення.

2.         Поняття статистичного групування.

3.         Види групувань.

4.         Завдання статистичних групувань.

5.         Поняття типологічного, аналітичного та структурного групувань.

6.         Поняття класифікації.

7.         Техніка виконання групувань.

8.         Поняття варіаційного ряду розподілу.

9.         Визначення дискретного та інтервального варіаційного ряду.

 

10.       Графічне зображення дискретного та інтервального ряду.

11.       Поняття статистичної таблиці.

12.       Поняття підмета та присудка статистичної таблиці.

13.       Загальна структура статистичної таблиці.

14.       Види статистичних таблиць.

15.       Визначення простої, груповоїта комбінаційноїтаблщь.

16.       Макет статистичної таблиці.

17.       Правила побудови статистичних таблиць.