Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перелік та зміст екзаменаційних завдань: Блок теоретичних завдань : Статистика : Бібліотека для студентів

Перелік та зміст екзаменаційних завдань: Блок теоретичних завдань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

1.         Теоретичне питання - 10 балів

2.         Тестові завдання (30 тестів: 0,5 балів за правильну відповідь) -15 балів

Блок практичних завдань

3.         Задача 5 балів

4.         Задача підвищеного рівня складності 10 балів Максимальна оцінка результатів іспиту 40 балів

Оцінка рівня знань при складанні іспитів

Оцінка Студент має систематичні та глибокі знання учбового «відмінно» матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.

Оцінка Студент повністю засвоїв учбовий матеріал, знає основну

«добре» літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки у розрахунках при вирішення практичних завдань.

Оцінка Студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну «задовільно» відповідь на поставлені теоретичні питання, допускається грубих помилок у розрахунках при розв'язанні практичного завдання.

Оцінка Студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні «незадовільно» відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при розв'язанні практичних завдань.

Зразок екзаменаційного білету №____

Національний університет водного господарства та природокористування Найменування галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” Напрям підготовки: 6030504 «Економіка підприємства», 6030509 „Облік і аудит” Дисципліна: Статистика Вид контролю: підсумковий контроль

Комплексна контрольна робота №1

I. Теоретична частина:

1.         Дати повну відповідь на питання: Предмет і метод статистики

2.         Визначити єдину правильну відповідь на кожне з 30 тестових завдань.

II. Практична частина: 1. Розв’язати задачу 1

За наведеними даними про попит на взуття для молодших школярів визначте окремо для хлопчиків і дівчаток модальне та медіанне значення розміру взуття.

 

Розмір Продано пар взуття

 

            Для дівчаток  Для хлопчиків

18        22        -

18,5     33        12

19        20        18

19,5     18        20

20        6          34

20,5     1          16

Разом  100      100

2. Розв’язати задачу 2

Динаміка виробництва прокату чорних металів характеризується даними:

Прокат            Обсяг виробництва, тис.т   Собівартість виробництва, грн.

 

            Базовий період          Поточний період      Базовий період          Поточний період

Середньокатаний     40        44        550      500

Тонкокатаний           25        35        380      360

Визначити абсолютну зміну витрат виробництва в цілому і за рахунок зміни собівартості.

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол №   від       200      року

Зав. кафедри :            (          )