Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
За допомогою метода групувань необхідно виявити характер залежності між зміною товарообороту і прибутком. : Статистика : Бібліотека для студентів

За допомогою метода групувань необхідно виявити характер залежності між зміною товарообороту і прибутком.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

1.         За факторною ознакою створити 4 групи підприємств з

рівними інтервалами.

2.         По кожній групі визначити: а) число підприємств; б) розмір товарообороту; в) прибуток.

3.         Зробити висновки.

Поточний модульний контроль № 2 Статистичні методи дослідження варіації та динаміки показників

1.         „ Дати визначення поняття: „Властивості дисперсії”

2.         Дати відповіді на тестові питання:

1.         При знаходженні середніх коефіцієнтів або темпів росту

динаміки вивчає мого явища застосовується:

а)         середня геометрична;

б)         середня арифметична;

в)         середня гармонійна.

2.         Різниця між двома порівнюваними рівнями ряду, яка

характеризує абсолютну швидкість росту це –

а)         темп росту;

б)         темп приросту;

в)         середній темп росту;

г)         абсолютний приріст.

3.         Для інтервального ряду з рівними інтервалами середня

визначається за формулою:

а)         середньої арифметичної простої;

б)         середньої хронологічної;

в)         середньої арифметичної зваженої;

г)         середньої геометричної.

4.         Для моментного ряду з інтервалами, що рівно знаходяться

один від одного середній рівень ряду розраховується за

формулою:

а)         середньої арифметичної простої;

б)         середньої арифметичної зваженої;

в)         середньої хронологічної;

г)         середньої квадратичної.

5.         Відношення абсолютного приросту до попереднього або

базисного року є:

а)         темп приросту;

б)         темп росту;

в)         абсолютне значення приросту.

6.         Середнє квадратичне відхилення може вимірюватись:

а)         лише в метрах;

б)         лише у відсотках;

в) і в метрах, і у відсотках.

7.         Різниця між максимальним і мінімальним значеннями

ознаки це:

а)         лінійне відхилення;

б)         розмах варіації;

в)         коефіцієнт осциляції.

8.         Загальна дисперсія ознаки поділяється на дві дисперсії:

а)         групову, міжгрупову.

б)         рівне, нерівну.

в)         відкриту, закриту.

9.         До основних характеристика ряду розподілу не належить:

а) мода; б) дисперсія; в) медіана.

10.       Середній рівень ряду динаміки вираховується як

середня арифметична проста в наступних рядах динаміки:

а)         виробництво електроенергії по роках;

б)         залишки основних будівельних матеріалів на початок кожного

місяця;

в)         обидві відповіді правильні.

11.       Інтервальним рядом динаміки є:

а)         парк тракторів у фермерському господарстві на кінець

кожного року;

б)         постачання мінеральних добрив фермерському господарству

по рокам.

в)         обидві відповіді правильні.

12.       Якщо всі значення ознаки зменшити в 10 разів, то

дисперсія:

а)         не зміниться;

б)         зменшиться в 10 разів;

в)         зменшиться в 100 разів.

13.       Для вирівнювання ряду динаміки, що характеризує зміну

кількості машин в автопарку, використана пряма у = а0 + а1 t .

Параметр “а1” характеризує:

а)         середньорічний абсолютний приріст;

б)         середньорічний темп росту;

в)         середній рівень ряду.

14.       Середнє лінійне відхилення являє собою: а) відхилення

індивідуальних значень ознаки від середньої; б) абсолютне

відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої; в) квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої.

15.       Дисперсія - це: а) середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої; б) середній квадрат цих відхилень; в) сума абсолютних значень цих відхилень.

16.       За якою формулою визначається коефіцієнт варіації:

a          R         Z(X-X)2 f

а)—Х100,%;   б)—Х100,%; в)———          .

X         X         2и/

17.       Значення медіани збігається із значенням середньої: а) у

симетричному розподілі; б) в асиметричному розподілі; в) зміну медіани передбачити не можливо.

18.       Медіана в ряду розподілу — це: а) найбільша частота; б) найпоширеніше значення ознаки; в) значення ознаки, яке ділить ряд навпіл.

19.       Правило складання дисперсій полягає в тому, що загальна дисперсія дорівнює:

а) сумі групових дисперсій; б) сумі міжгрупової та середньої з групових дисперсій; в) міжгрупова дисперсія дорівнює сумі міжгрупових дисперсій.

20.       Ряд динаміки може складатись: а) із абсолютних

сумарних величин; б) із відносних та середніх величин; в) обидві

відповіді правильні.

21.       Моментним рядом динаміки є: а) випуск продукції на підприємстві за кожен день місяця; б) залишки товарів на складі за даними щорічних інвентаризацій; в) обидві відповіді правильні.

22.       Інтервальним рядом динаміки є: а) кількість впроваджених у виробництво винаходів по роках; б) вартість основних виробничих фондів у промисловості на початок кожного року; в) обидві відповіді правильні.

23.       Середній рівень моментного ряду обчислюється як середня арифметична зважена при: а) рівних інтервалах між датами; б) нерівних інтервалах між датами; в) обидві відповіді правильні.

24.       Базисний темп росту рівний: а) сумі ланцюгових темпів росту; б) добутку ланцюгових темпів росту; в) обидві відповіді правильні.

25. Темп росту виробництва чавуну в Україні показує: а) на скільки млн.. т збільшилося виробництво чавуну; б) на скільки відсотків збільшилося виробництво чавуну; в) в скільки разів збільшилося виробництво чавуну.