Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання, які розглядаються на занятті : Статистика : Бібліотека для студентів

Питання, які розглядаються на занятті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

1.         Які показники називаються узагальнюючими ? Види узагальнюючих показників.

2.         Що характеризують абсолютні величини ? Види абсолютних величин.

3.         Назвіть одиниці вимірювання абсолютних величин.

4.         В чому суть обліку в натуральному, умовно-натуральному, трудовому і вартісному виразі ?

5.         Які величини в статистиці називаються відносними ?

6.         В яких одиницях вимірювання можуть виражатися відносні величини ?

7.         Які є види відносних величин ?

8.         Дайте визначення відносних величин виконання плану, планового завдання, структури, інтенсивності, координації, порівняння, динаміки. Наведіть приклади.

9.         Який взаємозв’язок між відносними величинами планового завдання, виконання плану і динаміки ?

Контрольні вправи :

Вправа № 1

За даними табл. 1 про віковий склад населення регіону обчислити відносні величини, які б характеризували :

1.         Динаміку чисельності населення;

2.         Його структуру за віком у кожному році і структурні зрушення.

Співвідношення працездатного населення з чисельністю допрацездатного і старшого від працездатного віку.

Таблиця №1

Вікова група, років    1998    2008

0-14    192,4   211,6

15-59  469,9   586,8

60 і старше     77,7     163,6

РАЗОМ:         740      962

Розв’язок

 

Вікова група, років    Відносні величини

 

            динаміки        структури       структурних зрушень            координації

 

           

            1985    2005   

            1985    2005

0 -14   110,0   26,0     22,0     -4,0     40,9     36,1

15-59  124,9   63,5     61,0     -2,5     100      100

60 і старше     210,6   10,5     17,5     +6,5     16,5     27,9

Разом  130,0   100      100      0          -          -

Вправа №2

Планом на 2008 р. передбачено зниження собівартості виробу А на 1,5 гр. од. при рівні собівартості 75,0 гр. од. Фактично в 2008 р. собівартість цього виробу складала 73,44 гр. од.

Визначити: відносну величину виконання плану по зниженню собівартості виробу А в1998 р.

Розв’язок

Хпл = 1,5 грн; Хф = 75,0-73,44 =1,56 грн;

ВВВП= 1,56/1,5 *100 = 104,0%

Вправа №3

Приріст випуску продукції галузі за планом повинен був скласти 7,5 % Фактично ріст випуску продукції склав 109,5%

Визначити: відносну величину виконання плану галуззю по випуску продукції.

Розв’язок

Хпл = 1+0,075 =1,075; Хф = 1,095;

ВВВП= 1,095/1,075 *100 = 101,9%

Вправа №4

Відомі такі дані по району:

кількість дітей які народились за рік складає 1701 чол.; середньорічна чисельність населення - 94980 чол. Визначити: відносну величину інтенсивності, яка характеризує народжуваність дітей.

Розв’язок ВВІ = 1701/94980*1000=18 пром. На 1000 чоловік населення 18 немовлят.

Тестові завдання:

1.         Абсолютні величини можуть виражатися в одиницях

вимірювання: а) кілограмах, метрах, штуках, тонах, гектарах; б)

коефіцієнтах, відсотках, проміле. Відносні величини виражаються в

одиницях вимірювання: в) кілограмах, метрах, штуках, тонах,

гектарах; г) коефіцієнтах, відсотках, проміле.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2.         Відносні величини виконання плану визначаються як: а)

відношення планового завдання на майбутній період до фактично

досягнутого рівня, який є базовим для плану; б) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за цей же період часу. Відносні величини планового завдання визначається як: в) відношення планового завдання на майбутній період до фактично досягнутого рівня, який є базовим для плану; г) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за цей же період часу.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в 3) а, г; 4) б, г.

3.         а) Посівні площі в регіоні у 2007 році в порівнянні з 2006

роком зменшились на 34,9 тис. га; б) капітальні вкладення в

житлове будівництво у 2007 році по відношенню до 1997 року

склали 65%; в) обидві відповіді правильні. Вкажіть відносні

величини динаміки.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

4.         а) Чисельність чоловіків до всього населення області на

01.01.2008 року склала 46,4%; б) кількість жінок на цю ж дату була

більшою від кількості чоловіків на 36 тис. чоловік; в) обидві

відповіді правильні. Вказати відносні величини структури.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

5.         а) На 01.01.2008 року питома вага корів в поголів’ї великої

рогатої худоби в господарстві склала 71,1 %; б) у господарстві на

кожні 100 корів приходиться 20 телят у віці до 1 року; в) обидві

відповіді правильні. Вказати відносні величини координації.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

6.         а) На 1000 робітників заводу припадає 126 інженерно-

технічних працівників та службовців; б) у 2007 році на 1000 чоловік

регіону припадало 9 чоловік померлих; в) обидві відповіді

правильні. Вказати відносні величини інтенсивності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

7.         а) У 2005 році в Угорщині було випущено 41,1 млн. пар

шкіряного взуття, в Україні – 85,4; б) у 2007 році смертність

населення в Болгарії склала порівняно зі смертністю в Польщі

113%; в) обидві відповіді правильні. Вказати відносні величини

порівняння.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

8.         Планом передбачалось підвищення продуктивності праці на

5%, фактично вона підвищилась на 3%.

Визначити виконання плану з росту продуктивності праці.

Відповіді: 1) 101,9%; 2) 167%; 3) 60%; 4) 98,1%.

9.         Врожайність цукрового буряка у 2006 році у господарстві

склала 250 ц/га. Планом на 2007 рік передбачалось зібрати 275 ц/га,

фактично зібрано 300 ц/га.

Визначити відносну величину планового завдання.

Відповіді: 1) 120%; 2) 83,3%; 3) 90,9%; 4) 110%.

10.       Випущено продукції (тис. грн.)

 

Номер підприємства            І квартал 2007 року   ІІ квартал 2007 року

1          5          7

2          20        21

Разом  25        28

Відносні величини динаміки: а) 4,00 і 3,00; б) 1,40; 1,05 і 1,12. Відносні величини структури: в) 0,20; 0,80 і 0,25; 0,75; г) 0,71; 0,95 і 0,89.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

ЗАНЯТТЯ 2: Середні величини.