Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зведення і групування статистичних даних : Статистика : Бібліотека для студентів

Зведення і групування статистичних даних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

3.1. Питання, які розглядаються на занятті:

1.         В чому полягає суть другого етапу статистичного дослідження ?

2.         Що таке зведення та які його види ?

3.         Групування як основний елемент зведення ?

4.         Що таке групувальні ознаки ? Які існують їх види ?

5.         Наведіть приклад групування за кількісною ознакою.

6.         Наведіть приклад групування за якісною ознакою.

7.         Які групування називають структурними та аналітичними ? Наведіть приклади.

8.         Що являють собою відкриті і закриті, рівні і нерівні інтервали?

9.         Як визначити величину інтервалу при створенні груп з рівними інтервалами?

10.       Яке групування називається вторинним і в яких випадках виникає необхідність його використання ?

11.       Які способи отримання нових груп на основі вже існуючих ?

3.2. Контрольні вправи : Вправа №1

Визначити, до яких групувальних ознак належать:

-          види виробленої продукції промислових підприємств (чавун, прокат);

-          товарообіг магазину;

-          вік людини, соціальне походження, кількість дітей у сім’ї, освіта;

-          чисельність робітників дільниці, заробітна плата робітників;

-          розмір посівної площі колгоспу, урожайність;

-          встановлений термін навчання у ВУЗі;

-          сімейний стан.

Вправа №2

промисловості (табл. 1).

Таблиця 1.

Відомі такі дані про роботу 24 заводів однієї з галузей

 

Номер п/п      Середньорічна

вартість ОВФ,

млн. грн.        Середньорічна

кількість робітників, чол.      Виробництво продукції, млн. грн.  Виконання плану, %

1          3,0       360      3,2       103,1

2          7,0       380      9,6       120,0

3          2,0       220      1,5       109,5

4          3,9       460      4,2       104,5

5          3,3       395      6,4       104,8

6          2,8       280      2,8       94,3

7          6,5       580      9,4       108,1

8          6,6       200      11,9     125,0

9          2,0       270      2,5       101,4

10        4,7       340      3,5       102,4

11        2,7       200      2,3       108,5

12        3,3       250      1,3       102,1

Закінчення таблиці 1

13        3,0       310      1,4       112,7

14        3,1       410      3,0       92,0

15        3,1       635      2,5       108,0

16        3,5       400      7,9       111,1

17        3,1       310      3,6       96,6

18        5,6       450      8,0       114,1

19        3,5       300      2,5       108,0

20        4,0       350      2,8       107,0

21        1,0       330      1,6       100,7

22        7,0       260      12,9     118,0

23        4,5       435      5,6       111,9

24        4,9       505      4,4       104,7

Разом: 94,1     8630    114,8   -

Необхідно виконати такі розрахунки :

1.         Побудувати ряд розподілу заводів за розміром основних фондів, утворивши 5 груп.

2.         За кожною групою визначити:

 

•          кількість заводів;

•          вартість ОВФ;

•          питому вагу групи в % до підсумку.

Розв’язок h= (7,0-1,0)/5 = 1,2

3.         Зробити висновки.

 

№        Групи

заводів за

ОВФ, млн.

грн      Заводи            ОВФ   Чисельніс ть роб-ків Валова продукція

 

           

            к-сть   %         млн. грн.        %         чол.     %         млн. грн.        %

1          1,0-2,2            3          12,5     5,0       5,3       820      9,5       5,6       4,8

2          2,2-3,4            9          37,5     27,4     29,1     3150    36,5     26,5     23,1

3          3,4-4,6            5          20,8     19,4     20,6     1945    22,5     23,0     20,1

4          4,6-5,8            3          12,5     15,2     16,2     1295    15,0     15,9     13,9

5          5,8-7,0            4          16,7     27,1     28,8     1420    16,5     43,8     38,1

Разом  24        100      94,1     100      8630    100      114,8   100

Вправа №3

Відомі дані про розподіл фермерських господарств за кількістю дворів (домогосподарств) (табл. 2.):

(вторинне групування) Таблиця 2

1-ий район 2-ий район

Номер п/п      Групи господарств за кількістю

дворів в % до підсумку         Номер п/п      Групи господарств за кількістю

дворів в % до підсумку

1          до 100 4,3       1          До 50  1,0

2          100-200          18,4     2          50-70  1,0

3          200-300          19,5     3          70-100            2,0

4          300-500          28,1     4          100-150          10,0

5          Більше 500     29,7     5          150-250          18,0

                                   6          250-400          21,0

                                   7          400-500          23,0

                                   8          Більше 500     24,0

Необхідно провести перегрупування господарств 2-го району, утворивши 5 груп з такими ж інтервалами, як і в 1-у районі.

Результати вторинного групування оформити у вигляді таблиці.

Розв’язок

№        Групи господарств за кількістю дворів      Питома вага господарств, %           Примітка

 

           

            1 район          2 район         

 

1          До 100            4,3       4,0       1+1+2

2          100-200          18,4     19,0     10+50/100*18=19

3          200-300          19,5     16,0     9+50/150*21=16

4          300-500          28,1     37,0     14+100/100*23=37

5          >500    29,7     24,0     24

            Разом  100      100      -

0

Практичне заняття 4. Статистичні показники

ЗАНЯТТЯ 1. Абсолютні та відносні величини