12.7. Індекси конкретних економічних явищ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

До індексів конкретних економічних явищ, крім індексів фізичного обсягу продукції, цін, собівартості, відноситься також

індекс продуктивності праці.

Індекс продуктивності праці може бути побудований двома способами:

1)         по виробництву продукції за одиницю часу (за виробіком)

2)         за затратами часу на одиницю продукції.

I.          За виробітком:

індивідуальний індекс продуктивності праці -

іw =— = — ÷ — ,      (12.38)

о          і           о

де qi і q0 — кількість виробленої продукції; Ті і Т0 - час, витрачений на виробництво продукції.

Загальний індекс продуктивності праці:

Іw = ^ ÷ V '     (12.39)

Ашші   1          Ашші   0

II.        За затратами праці:

індивідуальний індекс -

t Т Т

іW = ~ = —÷ —,,       (12.40)

h Чо Ч\

де t - затрати часу на одиницю продукції.

Величини діляться в оберненому порядку, тому що між продуктивністю праці і затратами часу на одиницю існує обернений зв'язок.

Зведений індекс:

∑Т0q1

Іw =     ,

∑Т1q1